SARAJEVO – Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio Zakon o akcizama BiH, kojim se predviđa godišnje povećanje prihoda u budžetu BiH za oko 170 miliona KM na osnovu akciza i oko 120 miliona KM na osnovu putarine.

Ovim zakonom akciza na kutiju cigareta povećava se za 15 feninga, za kilogram kafe za 50 feninga, dok se za gorivo uvodi posebna akciza od 10 feninga po litru namijenjenih izgradnji autoputeva.

 

Delegat Kluba srpskog naroda Mladen Ivanić rekao je da nema ništa ptotiv ovog zakona, čak i da akcize budu veće, ali da je prije toga trebalo pristupiti smanjenju PDV-na osnovne životne namirnice, jer će zakon o akcizama prouzrokovati poskupljenja.

 

Delegati su po hitnom postupku usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH.

 

Ovim zakonima spoljni dug Brčko distrikta biće izmirivan na isti način kao i u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

 

Ovim zakonima se ostvaruje mogućnost otvaranja posebnog podračuna u okviru jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH za uplaćivanje namjenskih prihoda od putarine u iznosu 10 feninga po litru goriva.

 

Zakoni su u direktnoj vezi sa Zakonom o akcizama i njima se provodi dogovor o stendbaj aranžmanu sa BiH.

SARAJEVO – Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas je usvojio Zakon o akcizama BiH, kojim se predviđa godišnje povećanje prihoda u budžetu BiH za oko 170 miliona KM na osnovu akciza i oko 120 miliona KM na osnovu putarine.

Ovim zakonom akciza na kutiju cigareta povećava se za 15 feninga, za kilogram kafe za 50 feninga, dok se za gorivo uvodi posebna akciza od 10 feninga po litru namijenjenih izgradnji autoputeva.

Delegat Kluba srpskog naroda Mladen Ivanić rekao je da nema ništa ptotiv ovog zakona, čak i da akcize budu veće, ali da je prije toga trebalo pristupiti smanjenju PDV-na osnovne životne namirnice, jer će zakon o akcizama prouzrokovati poskupljenja.

Delegati su po hitnom postupku usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH.

Ovim zakonima spoljni dug Brčko distrikta biće izmirivan na isti način kao i u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Ovim zakonima se ostvaruje mogućnost otvaranja posebnog podračuna u okviru jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH za uplaćivanje namjenskih prihoda od putarine u iznosu 10 feninga po litru goriva.

Zakoni su u direktnoj vezi sa Zakonom o akcizama i njima se provodi dogovor o stendbaj aranžmanu sa BiH.

Izvor Agencije