BANJALUKA – Narodna skupština RS usvojila je Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova kojim se uređuje način i postupak mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova, kao i način osnivanja tijela za mirno rješavanje sporova.

Pomoćnik minsitra rada i boračko-invalidske zaštite RS Čedo Kovačević rekao je da je riječ o značajnom zakonskom aktu za sve tri strane u socijalnom dijalogu RS – sindikate, poslodavce i Vladu, koji je na određen način i rezultat njihovog zajedničkog rada.

Prema njegovim riječima, razlozi za mirno rješavanje leže i u činjenici da se ovi postupci u sudovima rješavaju sporo, uz velike troškove i teretom dokazivanja od strane radnika.

“Time bi se u velikoj mjeri sudovi oslobodili redovne nadležnosti, što bi dovelo do smanjenja njihovih troškova i povećanja efikasnosti rada. Osim toga ovaj način, stvara veću pravnu sigurnost kod radnika i poslodavca, stabilizuje socijalne prilike, eliminiše loše ekonomske posljedice industrijskih odnosa i smanjuje pritisak na socijalne fondove”, precizirao je Kovačević.

Kovačević je napomenuo da rješenja sadržana u zakonu odražavaju dostignuti nivo razvoja radnog zakonodavstva, socijalnog dijaloga i partnerstva posmatranog sa naučnot, tehničkog i praktinog aspekta.

On je dodao da su u njegovim odredbama i isustva u ovoj oblasti u zemljama koje su u procesu tanzicije ili koje su prošle kroz proces tranzicije i završile reformu radnog zakonodavstva.

Zakon predviđa osnivanje agencije, kojoj će se podnositi prijedlog za mirno rješavanje radnih odnosa.

Izvor Agencije