SARAJEVO – Fiskalni savjet u BiH utvrdio je Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2023-2025. godine, a usaglašeni tekst dokumenta podrazumijeva okvir za finansiranje zajedničkih institucija u ovoj godini od 1.315.400.000 KM.

“Predviđeni iznos finansiranja od indirektnih poreza za institucije BiH za 2023. godinu utvrđen je na 1.020.500.000 KM”, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Za 2024. i 2025. usvajaju se okviri kao i za 2023. godinu.

Iznos finansiranja od indirektnih poreza za institucije BiH u 2024. i 2025. godini biće revidiran u idućem dokumentu globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH 2024. do 2026. godine. (Srna)