BANJALUKA – Vlada RS utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima radi otklanjanja zastoja u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za privatizovana preduzeća i izbjegavanje vođenja upravnih sporova pred nadležnim sudovima, da bi privatizovanim preduzećima bio omogućen što brži upis prava svojine u javnim knjigama.

Ovim nacrtom omogućava se zaštita prava na imovinu u skladu sa Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda – saopšteno je iz Biroa Vlade RS za odnose s javnošću.

Nacrtom se i određuje da Investiciono-razvojna banka RS, po zahtjevu stranke, izdaje uvjerenja u kojima će na osnovu evidencije organa koji je izvršio privatizaciju, označiti nepokretnosti koje su u početnom bilansu stanja označene i iskazane u imovini preduzeća koje je bilo predmet izvršene privatizacije.

Vlada je danas zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za realizaciju pripremnog predškolskog programa u trajanju od najmanje tri mjeseca za djecu u godini pred polazak u školu u iznosu od 500.000 KM.

Razmatrajući izvještaj o stanju u bankarskom sektoru za prvo polugodište ove godine na sjednici je konstatovano da je bankarski sistem Srpske u tom periodu, osim poslovanja u uslovima smanjenih ekonomskih i privrednih aktivnosti, održao stabilnost i likvidnost, te sačuvao povjerenje građana i privrednih subjekata, uz ispoljenu stagnaciju kreditne aktivnosti i pogoršanje trenda pojedinih pokazatelja poslovanja.

Zaključeno je da će trend rasta dospjelih potraživanja u ukupnim kreditima banaka i mikrokreditnih organizacija, uz izvjestan sporiji oporavak ekonomije i umanjen raspoloživi dohodak građana za kreditna zaduženja, uticati na rast nekvalitetnih kredita, zbog čega institucije bankarskog sektora trebaju preduzimati dodatne aktivnosti u cilju kapitalnog jačanja.

S ciljem očuvanja stabilnosti finansijskog sektora Vlada RS će pružiti dodatnu podršku finansijskom sektoru iz sredstava fondova kojima upravlja IRB.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija da u saradnji sa Agencijom za bankarsto RS nastavi unapređenje regulative u oblasti zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga.

Izvor Agencije