BANJALUKA – Vlada RS usvojila je Informaciju o stanju u preduzećima koja je osnovala Vlada na imovini kupljenoj kroz stečajni postupak, a u kojoj je navedeno da je na ovaj način kupljeno 12 preduzeća, od kojih je osam osnovano kao nove firme.

Pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Đuro Grbić rekao je da je za kupovinu 12 preduzeća Vlada izdvojila 26,6 miliona KM i dodatnih 4,8 miliona za pripremu i pokretanje proizvodnje u osam novih preduzeća.

Grbić je istakao da su četiri novoosnovana preduzeća počela da rade u 2008. godini i da je u njima zaposleno oko 430 radnika.

“To su `Romanija` Sokolac, Drvna industrija Vlasenica, `Igrište`, takođe, iz Vlasenice i `Novi mermer` iz Šekovića“, precizirao je Grbić.

On je dodao da je u ovoj godini počeo da radi “Novi lastik” iz Vlasenice, da je u pripremi za proizvodnju “Nova polimka” iz Rudog i da je u toku registracija preduzeća “Novi autotransport” iz Prijedora.

Grbić je rekao da se zbog kratkog roka postojanja ne mogu sagledati stvarni rezultati rada četiri preduzeća koja su počela proizvodnju i dodao da je njihov ukupan dosadašnji prihod pet miliona KM, od čega je 4,1 milion zaradila “Romanija” sa Sokoca.

“Drvna industrija Vlasenica ostvarila je profit od oko 14.000 KM. `Igrište` bilježi gubitak od 189.000 KM, a `Novi mermer` 121.000 KM. Ovaj gubitak je logičan, jer u prvoj fazi rada kod svih preduzeća dolazi do gubitka”, naveo je Grbić.

On je podsjetio da je cilj Vlade RS bio da pokrene proizvodnju u ovim preduzećima i da ih pripremi za privatizaciju.

Vlada je zadužila ova preduzeća da se resornim ministarstvima do svakog 10. u mjesecu dostavi operativni plan proizvodnje i realizacije i njegovo ostvarenje, da bi se moglo intervetno djelovati u slučaju negativnih tendencija u poslovanju.

Zadužena je i Investiciono-razvojna banka da zajedno sa resornim ministarstvima pokrene aktivnosti oko privatizacije ovih preduzeća.

Izvor Agencije