BANJALUKA – Vlada Republike Srpske odobrila je 963.462 KM za 767 radnika iz 38 preduzeća koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslov za starosnu penziju.

Sredstva su odborena iz Programa socijalnog zbrinjavanja radnika, saopšteno je iz Biroa Vlade RS za odnose sa javnošću.

Vlada je odobrila milion maraka za Zavod za zapošljavanje RS radi obezbjeđenja dodatnih sredstava neophodnih za ostvarivanje prava radnika kojima je uplaćen doprinos za osiguranje od nezaposlenosti, u skladu sa Osnovama programa socijalnog zbrinjavanja radnika koji će procesom privatizacije, stečaja i likvidacije ostati bez zaposlenja

Vlada je odobrila isplatu sa računa posebnih namjena pet miliona KM na ime obezbjeđenja novčanih sredstava u postupku eksproprijacije nepokretnosti na trasi autoputa Banjaluka – Doboj, navodi se u saopštenju.

Na sjednici Vlade prihvaćena je Informacija u vezi sa prodajom aviona marke “cesna” (Cessna Citation 500) u kojoj se navodi da se postupak prodaje aviona poslije dva javna poziva i direktnog pregovaranja proglašava neuspješnim.

Vlada je usvojila Informaciju o mogućem načinu funkcionisanja republičkih robnih rezervi i donijela zaključak da se u periodu od 30 dana izvrše sve neophodne radnje, uključujući i pripremu potrebnih izmjena i prilagođavanja u odgovarajućim zakonskim i podzakonskim propisima, za osnivanje posebnog pravnog lica za poslovanje sa republičkim robnim rezervama u formi akcionarskog društva u 100 odstotnom vlasništvu RS.

Na sjednici je data saglasnost na zaključenje ugovora o kupoprodaji imovine Drvne industrije ”Borja” u stečaju iz Teslića između ovlašćenog lica, stečajnog upravnika ovog preduzeća kao prodavca i Vlade RS kao kupca.

Vlade je odobrila isplatu sa računa posebnih namjena 183.442 KM na ime poreza na prenos nepokretne imovine kupljene od Drvne industrije ”Borja”, kao 209.994 KM na ime poreza na dodatnu vrijednost.

Na sjednici je data saglasnost za zaključenje ugovora o kupoprodaji imovine preduzeća ”FAP – autodijelovi” u stečaju iz Rudog između ovlašćenog lica stečajnog upravnika ovog preduzeća kao prodavca i Vlade RS kao kupca.

Na sjednici je donesena odluka o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju petlje na magistralnom putu Banjaluka – Gradiška, Mahovljanska petlja

Izvor Agencije