SARAJEVO – Ambasador Velike Britanije u BiH Majkl Tejtam izjavio je danas u Sarajevu da je Vlada njegove zemlje zadovoljna rezultatima osmogodišnjeg projekta “Jačanje upravljanja javnim finansijama u BiH”, u čije je provođenje od 2002. do početka 2011. godine uložila 6,5 miliona evra.

Prema Tejtamovim riječima, tim projektom obuhvaćeni su državni, entitetski i kantonalni nivo vlasti te Brčko distrikt, a učestvovale su i nadležne komisije entitetskih i parlamenta BiH.

“Upravljanje javnim finansijama je uvijek značajno i aktueltno pitanje, ali je rijetko tako aktuelno kao u ovom trenutku, jer se mnoge vlade, uključujući i moju vlastitu, suočavaju sa velikim deficitima koje moraju smanjiniti”, naglasio je britanski ambasador.

Tejtam je najavio da će aktivnosti Odjeljenja za međunarodnu saradnju Ambasade Velike Britanije u BiH, koje je pružalo tehničku podršku provođenju projekta “Jačanje upravljanja javnim finansijama u BiH” biti nastavljene i nakon okončanja ovog projekta početkom 2011. godine.

“Zadovoljan sam što EU predlaže pružanje ove podrške kroz još jedan dalji projekat o upravljanju javnim finansijama 2011. godine, kao dio programa IPA 2010″, zaključio je Tejtam.

Konstatujući da je od početka realizacije ovog projekta znatno poboljašan proces budžetskog planiranja, ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić ukazao je na važnost nastavka reforme upravljanja javnim finansijama u narednim godinama.

Vrankić je pozvao Delegaciju EU u Sarajevu da odobri nastavak finansiranja reforme upravljanja javnim finansijama putem IPA projekta i nakon oslaska Odjeljenja za međunarodnu saradnju Ambasade Velike Britanije.

“Moja je ocjena da je projekat jačanja upravljanja javnim finansijama zasigurno jedan od najvažnijih projekata, s obzirom da kao glavni cilj ima analizu učinaka trošenja svih sredstava poreskih obveznika BiH, a radi se o cifri od oko 12 milijardi KM”, zaključio je Vrankić.

EU zahtijeva dalje reforme finansijskog sektora

Objavljeno u kategoriji:- FINANSIJE, – PRIVREDA dana 07.09.2010

SARAJEVO, Direktor Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) Alan Rid izjavio je danas u Sarajevu da je finansijski sektor jedan od najnaprednijih sektora u zemlji, ali da put BiH prema članstvu u EU zahtijeva dalje reforme i unapređenja.

“BiH mora biti efikasna država, potpuno sposobna da odgovori na sve zahtjeve koji se odnose na članstvo u EU”, rekao je Rid.

Rid je u Sarajevu sa ministrom finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Draganom Vrankićem, u okviru USAID-ovog projekta Partnerstvo za unapređenje ekonomskih reformi (PARE), potpisao Pismo namjere o nastavku USAID-ove tehničke pomoći ovom Ministarstvu u unapređenju ekonomskih reformi.

Direktor Misije USAID-a objasnio je da ovim treba da bude stvoren usklađen finansijski sektor u BiH te unaprijeđena saradnja između javnih finansijskih institucija i privatnog sektora.

Vrankić je precizirao da je Pismom namjere jasno regulisano da će podrška USAID-a biti namijenjena izgradnji kapaciteta Ministarstva finansija za aktivno učešće u dizajniranju finansijske politike usmjerene na razvoj finansijskog sektora, kao i učešće u rješavanju drugih pitanja iz finansijskog sektora.

“Ovaj proces uvažavaće postojanje analitičkih kapaciteta u Centralnoj banci BiH, bankarskim agencijama i Agenciji za osiguranje depozita, tako da će se izbjeći bilo kakva dupliranja i preklapanja analitičkih funkcija”, dodao je Vrankić.

USAID-ov projekat PARE treba da podrži Ministarstvo finansija u kreiranju napredne finansijske politike, fokusirane na razvoj zdravog finansisjkog sektora u BiH kako bi se ojačao regulatorni okvir finansijskog sektora BiH u skladu sa međunarodnim finansijskim standardima i direktivama EU.

Izvor Agencije