Udruženje ekonomista RS SWOT i Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) su u skladu sa potpisanim sporazumom o saradnji,  osmislili i pokrenuli realizaciju kampanje „Stop švercu“.

Cilj kampanje je podizanje svijesti o ogromnoj ekonomskoj šteti koju trpe svi građani BiH usljed velikog obima nelegalnog prometa robama i uslugama, a što za direktnu posljedicu ima smanjenje budžetskih prihoda na svim nivoima vlasti u BiH.

Kampanja će trajati do 5. oktobra i u njoj će učešće uzeti predstavnici SWOT-a na način da će u javnosti izlaziti sa podacima i analizama koje ukazuju na ovaj ekonomski i društveni problem.

Poseban akcenat kampanje će biti stavljen na duvanske proizvode jer je, prema zvaničnim podacima, u posljednjih nekoliko godina došlo do smanjenja budžetskih prihoda po osnovu akciza i poreza na duvan i cigarete. Na žalost, pad prihoda nije isključivo posljedica smanjenog broja stanovnika koji puše, već i značajnog skretanja prometa duvana i duvanskih proizvoda u „sivu zonu“.U prilog tome govori i podatak da su za samo šest mjeseci 2020. godine ovlašteni službenici UIO u aktivnostima provedenim na cijeloj teritoriji BiH oduzeli duvana i cigareta u vrijednosti većoj od 1,5 miliona KM, što je više nego u cijeloj 2019. godini.

Sprječavanje daljih negativnih trendova u ovoj oblasti jeste glavna svrha ovog zajedničkog projekta UIO BiH i Udruženja ekonomista RS SWOT.