BANJALUKA – Trgovci i distributeri u RS uskoro neće moći zloupotrebljavati monopolski ili dominantan položaj na tržištu kroz formiranje cijena po vlastitom nahođenju, nakon što na snagu stupi novi zakon o regulisanju cijena.

Taj zakon, koji bi trebalo da bude u primjeni od oktobra ove godine, otvoriće prostor Vladi RS da na prijedlog ministra trgovine prilikom određenih poremećaja na tržištu reaguje kontrolom cijena. To, međutim, ukazuju u resornom ministarstvu, ne narušva koncept slobodnog tržišta.

"Zakon o regulisanju cijena u RS neće uticati na slobodu formiranja cijena, ali to ne podrazumijeva anarhično, već uređeno tržište", istakla je Dušanka Tegeltija, pomoćnik ministra trgovine RS.

Zakonom o regulisanju cijena RS će, ukazuje ona, izričito biti predviđene reakcije vlasti u slučajevima monopolskog formiranja cijena i zloupotrebe dominantnog položaja, ali i kod elementarnih nepogoda i nestašice dobara neophodnih za potrebe privrede i snabdijevanje stanovništva, kao i neočekivanog rasta cijena.

U tim slučajevima Vlada RS će na inicijativu Ministarstva trgovine i turizma propisivati mjere neposredne kontrole kao što su određivanje fiksne cijene proizvoda, određivanje najniže i najviše cijene, vraćanje cijene na prethodni nivo, davanje saglasnosti na cijene, određivanje marži u trgovini, te obavještavanje o promjeni određenih cijena i usluga. Ministar trgovine, takođe, će imati pravo da od privrednih subjekata traži da dostavljaju obavještenja o cijenama proizvoda koje on ocijeni bitnim za standard stanovništva.

Dragovan Petrović, sekretar Pokreta potrošača RS, pozdravio je donošenje ovakvih zakonskih odredaba i dodao da će one predstavljati značajan korak u uređenju domaćeg tržišta za koje kaže da je sada u haotičnom stanju.

"Ovaj zakon obezbjeđuje dosta viši nivo zaštite potrošača, posebno jer će Vlada u slučajevima nepravilnosti limitirati najniže i najviše cijene", rekao je Petrović.

On ocjenjuje da su u dosadašnjem periodu stvaranju monopola najviše pribjegavali naftni distributeri koji su, kaže, manipulisali cijenama goriva, iako za to nisu imali uporište, te pekari u nešto manjoj mjeri.

Dragana Šobot, sekretar Udruženja trgovine, turizma i ugostiteljstva pri Privrednoj komori RS, napominje da je privrednike tokom niza održani stručnih rasprava o tom zakonu najviše zanimalo da li će doći do narušavanja slobodnog formiranja cijena na tržištu.

"Privrednici su na kraju uvidjeli da je zakonom predviđeno da će do ovih intervencija doći isključivo u slučajevima tržišnih poremećaja", rekla je ona.

Kazne i do 20.000 KM

Novim zakonom o regulisanju cijena RS predviđene su kazne za firme od 5.000 do 15.000 KM ukoliko vidno ne istaknu cijenu robe, te ukoliko ona nije formirana putem kalkulacije, ukoliko na proizvodu nije istaknuta samo jedna cijena i to u domaćoj valuti.

Kaznu od 10.000 do 20.000 KM platiće firme ukoliko utvrde cijene proizvoda ili usluge na koju nije data saglasnost nadležnog organa ili budu iznad nivoa određenog u posebnom aktu Vlade RS. Ukoliko firma, pak, ne dostavi obavještenje o cijenama, koje je ministar odredio bitnim za standard stanovništva, biće oglobljena sa 3.000 do 10.000 KM.

Izvor Nezavisne novine