SARAJEVO – Centralna banka Bosne i Hercegovine nije nadležna za mjenjačke poslove sa fizičkim licima i ne utiče na izbor valuta koje se zamjenjuju u komercijalnim bankama i mjenjačnicama, saopšteno je iz ove institucije.

Kako ističu u svom saopštenju, u proteklih nekoliko dana u javnosti su se pojavile informacije da su komercijalne banke i mjenjačnice u Bosni i Hercegovini obustavile prijem i zamjenu novčanica norveških kruna, a u pojedinim slučajevima i švedskih i danskih kruna, te da je to uzrokovano odlukom Centralne banke Bosne i Hercegovine.

“Ovim putem obavještavamo javnost da Centralna banka BiH nije donijela nikakvu odluku u vezi sa obustavljanjem prijema navedenih valuta u komercijalnim bankama/mjenjačnicama u BiH, kao i da nije nadležna za mjenjačke poslove sa fizičkim licima u BiH. U skladu sa entitetskim  zakonima o deviznom poslovanju mjenjačke poslove mogu obavljati komercijalne banke, kao i rezidenti – druga pravna lica i preduzetnici koji imaju zaključen ugovor s bankom, ovlaštenje nadležnog entitetskog ministarstva finansija i registrovani su za obavljanje mjenjačkih poslova”, navodi CB BiH, te napominje da komercijalne banke i ovlašteni mjenjači u BiH slobodno donose odluku da li će trgovati nekom stranom valutom u skladu sa svojom poslovnom politikom i mogućnosti da zamijene tu valutu sa inostranom bankom na deviznom tržištu.

“Prema javno dostupnim informacijama, vidljive su značajne oscilacije deviznog kursa norveških kruna prema valuti EUR, a time i prema KM, pri čemu je vrijednost norveške krune značajnije deprecirala prema navedenim valutama, odnosno izgubila na vrijednosti. Kako smo upoznati, inostrane komercijalne banke su prestale sa otkupom norveške krune u procesu kupoprodaje efektivnog stranog novca, pa posljedično i komercijalne banke i mjenjačnice u BiH. Finansijske institucije u inostranstvu i BiH mogu obustaviti zamjenu u slučaju pada vrijednosti neke valute radi zaštite od daljeg smanjenja vrijednosti, što može biti i privremenog karaktera dok se situacija sa deviznim kursom te valute ne stabilizuje”, zaključuje Centralna banka.

Poručili su, takođe, da informacije o mogućnosti zamjene ili razlozima eventualnog neobavljanja zamjene norveške krune i bilo koje druge strane valute građani treba da traže direktno od komercijalnih banaka i ovlaštenih mjenjačnica, odnosno tamo gdje se i obavljaju mjenjački poslovi.