SARAJEVO – BiH bi godišnje mogla privući između 1,5 i dvije milijarde evra direktnih stranih investicija, ukoliko bi izvršne vlasti na državnom i entitetskom nivou preduzele ozbiljne mjere u sektorima u kojima BiH ima potencijala, kao što su poljoprivreda i energetika, rekao je u Sarajevu član Upravnog odbora Savjeta stranih investitora u BiH Đulio Moreno.

BANJALUKA – U glavnoj knjizi trezora Republike Srpske tokom prošle godine napravljen je deficit od 282,97 miliona maraka, a kumulirani deficit prenesen iz prethodnih godina iznosio je 384,27 miliona maraka, te je tako ukupni minus RS na kraju 2010. godine iznosio 666,67 miliona maraka.

BANJALUKA – Prosječne plate radnika u ribarstvu, poljoprivredi, lovu i šumarstvu, kao i u zdravstvenom i socijalnom radu u RS u prvom kvartalu ove godine bilježe pad, dok su u istom periodu lani zaposleni u ovim oblastima iz mjeseca u mjesec dobijali veće plate.

BANJALUKA – Na javni poziv za podsticaj izvoza preduzećima koja su pogođena prirodnim nepogodama u Srpskoj prijavile su se samo 22 firme, rekli su u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS.

BANJALUKA – Zahvaljujući pozitivnim pomacima koji su od početka godine zabilježeni u oblasti vađenja rude kamena, kao i u sektoru prerađivačke industrije, ukupna slika industrijske proizvodnje u RS počela je da se popravlja, a dobre vijesti stižu i za naredni period.

BANJALUKA – BiH će u ovoj godini sa 100 miliona evra biti posljednja zemlja na Balkanu po privlačenju stranih investicija, dok će najviše, 1,5 milijardi evra, investicija privući Srbija, podaci su Bečkog instituta za ekonomske studije.

BANJALUKA – Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda RS nije postigla saglasnost o vetu kojeg je Klub Bošnjaka uložio na Zakon o izmjeni i dopuni zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, zbog čega je ovaj zakon upućen na odlučivanje Ustavnom sudu RS.

BANJALUKA – RS ima pozitivan spoljnotrgovinski bilans sa Austrijom, gdje je pokrivenost uvoza izvozom 121 odsto, a za prva četiri mjeseca ove godine ukupna razmjena sa tom državom bila je oko 90 miliona KM, izjavio je sekretar metalne, elektroindustrije i energetike u Privrednoj komori RS Pero Ćorić.