Udruženje ekonomista RS – SWOT je 11. marta u hotelu „Jelena“ u Brčkom i 21. marta u hotelu „Termag“ na Jahorini organizovalo seminare, koji su bili posvećeni novom Zakonu o javnim nabavkama. Predavači na seminarima, kojima je prisustvovalo više od 90 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice, bili su g-đa Dragana Ribić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH, i dr Ostoja Kremenović, predsjedavajući Kancelarije za razmatranje žalbi BiH.

Teme seminara su bile:

-"Prijedlog novog zakona o javnim nabavkama (novi instituti iz direktiva Evropske unije)"

– “Pravna zaštita u postupku javne nabavke (gledano iz ugla novog Zakona o javnim nabavkama)”

– “Bitne izmjene postojećih rješenja sadržanih u prijedlogu novog Zakona o javnim nabavkama“

G-đa Ribić je u prvom predavanju, koje se odnosilo na nove institute iz direktiva Evropske unije govorila o jedinstvenom rječniku javnih nabavki, rezervisanim ugovorima, takmičarskom dijalogu, i drugim temama iz novog Zakona o JN.

Dr Ostoja Kremenović je u drugom predavanju obrađivao temu „Pravna zaštita u postupku JN“ iz ugla novog Zakona. Detaljnije se bavio oblastima kao što su: normativno – pravni okvir JN, stranke u postupku zaštite prava, zabrana zaključenja ugovora i mnoge druge.

Dragana Ribić je seminare zaključila temom vezanom za izmjene postojećih rješenja, a koje su sadržane u prijedlogu novog Zakona, kao što su: subvencionisani ugovori, ugovori na čiju dodjelu se primjenjuje poseban režim itd.

Učešće je na oba seminara bilo veoma aktivno, a polaznici su izrazili zadovoljstvo terminima i temama koje su obrađene na seminarima.

PREZENTACIJE:

Novi instituti iz direktiva EU sadrzani u nacrtu ZJN

 

Bitne izmjene postojećih rješenja ZJN

 

Pravna zaštita u postupku javne nabavke

 

 

Izvor : SWOT