Udruženje ekonomista RS SWOT organizovalo je seminare iz oblasti javnih nabavki u Banjaluci i Brčkom

Zbog grešaka koje ugovorni organi često prave u postupku javnih nabavki, veliki dio sredstava utroši se bespotrebno, iako postoje brojni načini da se novac uštedi, rečeno je na seminarima o rješavanju najčešćih problema u procesu javnih nabavki koji je Udruženje ekonomista RS – SWOT organizovalo 17.  i 22. decembra u Banjaluci i Brčkom.

Predstavnici struke smatraju da se samo pravilnim ispunjavanjem obavještenja o nabavci može uštedjeti i do 50 odsto sredstava.

Prilikom objavljivanja obavještenja u Službenom glasniku BiH ugovorne strane daju mnogo više sredstva nego što je potrebno. S obzirom da se objavljivanje plaća po riječi, ako se umjesto dvije hiljade riječi objavi hiljadu, vidljive su znatne uštede – rekao je Miloš Todorović, iz Udruženja ekonomista RS – SWOT.

Prema njegovim riječima, novi zakon o javnim nabavkama BiH, koji je proceduri, trebalo bi da bude što eksplicitniji i precizniji, da bi se smanjila mogućnost manipulacija i korupcije.

Ostoja Travar, savjetnik za ekonomska pitanja u Ministarstvu za prosvjetu i kulturu RS i sertifikovani predavač o javnim nabavkama, istakao je da osim krakog i jasnog obavještenja, uštedi doprinosi i transparentnost samog postupka.

"Zakon o javnim nabavkama BiH je komplikovan i treba ga prilagoditi ekonomskom tržištu BiH, a Agencija za javne nabavke BiH treba da edukuje mlade koji žele da rade u ovoj oblasti", rekao je Travar.

 Teme seminara na kojem su predavači bili Travar i Dragana Ribić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH, bili su obavještenje o nabavci – kako pravilno ispuniti obavještenje i na taj način uštedjeti i do 50 odsto troškova prilikom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH“, zatim, plan nabavke – kako ga napraviti i na koji način izbjeći najčešće greške koje se u praksi dešavaju, pravilna priprema tenderske dokumentacije – rad kroz praktičan primjer, komisija za javne nabavke, otvoreni postupak i elektronsko izvještavanje i prestanak ili otkazivanje postupaka dodjele ugovora.

GALERIJA

01_Obavjestenje_o_nabavci

02_Obavjestenje_o_nabavci_-_primjer

03_Komisija_za_javne_nabavke

04_Plan_nabavke

05_Plan_javnih_nabavki

06_Otvoreni_postupak

07_Tenderska_dokumentacija

08_Prestanak_ugovora

Izvor