SARAJEVO – Bruto domaći proizvod (BDP) BiH prema rashodnom pristupu procijenjen je za 2009. godinu u iznosu od 27,427 milijardi KM, što predstavlja nominalni pad od 2,41 odsto, a ukoliko se isključi uticaj rasta cijena BDP je zabilježio realan pad od 2,82 odsto.

Struktura rashodnog BDP-a pokazuje da je zabilježen pad većine komponenti BDP-a, osim izdataka za potrošnju vlade koji su porasli za 3,2 odsto u odnosu na prethodnu godinu, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Potrošnja domaćinstava prošle u odnosu na 2008. godinu opala je za 4,14 odsto nominalno i 4,21 odsto realno, dok su bruto investicije u stalna sredstva opale za 25,04 odsto nominalno i 24,02 odsto realno.

Uvoz robe i usluga opao je za 22,75 odsto nominalno i 21,44 odsto realno, a izvoz robe i usluga takođe je zabilježio pad po stopi od 15,83 nominalno i 13,9 odsto u realnim vrijednostima.

Struktura potrošnje domaćinstava pokazuje pad za većinu kategorija potrošnje, kako u nominalnim tako i u realnim pokazateljima, međutim, rast cijena duvanskih proizvoda u 2009. godini od 12,28 odsto imao je za posljedicu nominalni rast izdataka domaćinstava za cjelokupnu grupu od sedam odsto.

Izdaci za troškove stanovanja ostvarili su nominalni rast od 1,14 odsto, za obrazovanje 2,29, a sve su ostale kategorije izdataka za domaćinstva zabilježile nominalni pad.

Posmatrano u realnim vrijednostima, jedino izdaci za obrazovanje bilježe realni rast od 1,7 odsto, dok su sve ostale kategorije potrošnje domaćinstava posmatrano u realnim vrijednostima, ostvarile pad.

Analiza bruto investicija prema vrsti pokazuje nominalni i realni pad, za sve vrste stalnih sredstava.

Iz Agencije za statistiku BiH naveli su takođe da su ukupno isplaćena sredstva za investicije u BiH prošle godine iznosila oko 4,59 milijardi KM, što je za 22,73 odsto manje u odnosu na 2008. godinu.

Od ukupno isplaćenih investicija u BiH, na Republiku Srpsku se odnosi 33,41 odsto, na Federaciju BiH 64,86, a na Brčko distrikt 1,73 odsto.

Vrijednost ukupno ostvarenih investicija u stalna sredstva pravnih subjekata u BiH prošle godine iznosila su 4,556 milijardi KM, što u odnosu na 2008. godinu predstavlja smanjenje od 25,69 odsto, a investicije u nova stalna sredstva iznosile su 4,22 milijarde KM i u odnosu na 2008. godinu predstavljaju smanjenje od 25,34 odsto.

Najveća ulaganja u ukupnim investicijama, posmatrano prema djelatnosti investitora u 2009. godini, imali su prerađivačka industrija 19,08 odsto, trgovina na veliko i malo 16,39, te javna uprava i odbrana 15,34 odsto.

Prema djelatnosti investitora, najveći udio u ostvarenim investicijama u nova stalna sredstva prošle godine imali su prerađivačka industrija 19,10 odsto, javna uprava i odbrana 16,47 i trgovina na veliko i malo 14,94 odsto.

Izvor Agencije