SARAJEVO – Kreditni rejting BiH za 2009. godinu, prema ocjeni Međunarodne agencije za kreditni rejting “Standard & Poor's” , ostao je nepromijenjen ”B+” sa stabilnim izgledima, što podrazumjeva spekulativnu kreditnu sposobnost, uz visok kreditni rizik.

U godišnjem izvještaju agencije S&P o suverenom kreditnom rejtingu BiH za 2009. godinu navedeni su svi relevantni pokazatelji koji utiču na rejting BiH.

Dodijeljeni suvereni kreditni rejting BiH je, prema mišljenju ove agencije, ograničen složenim političkim sistemom i velikim državnim aparatom, a takav sistem usporava proces reformi i nastavlja se do održavanja opštih izbora u oktobru, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

Fiskalna fleksibilnost i upravljanje na nivou države su i dalje slabi i ograničeni velikim uslovnim obavezama, uz prisustvo spoljne izloženosti.

Rejting je podržan činjenicom da su vlasti dale prioritet servisiranju spoljnog duga, kao i aranžman valutnog odbora koji je uspješno usmjeravao ekonomiju kroz turbulentan period od godinu i po dana.

U junu 2009. godine, monetarna stabilnost obezbijeđena aranžmanom valutnog odbora ojačana je potpisivanjem trogodišnjeg standbaj-aranžmana sa Međunarodim monetarnim fondom (MMF), vrijednim 1,57 milijardi dolara, koji je pomogao da se smanji rizik od poremećaja i prekida u finansijskim prilivima u BiH, što je bio rezultat ekonomske i finansijske krize.

Prema mišljenju analitičara, uspješno izvršenje standbaj-aranžmana, koje je postalo značajno fiskalno sidro, dovešće do većeg stepena fiskalne fleksibilnosti.

To zavisi od punog provođenja ukupne fiskalne strategije, čiji je cilj budžetska konsolidacija, naročito velikog državnog aparata i složenog okvira fiskalne politike, navodi se u izvještaju Agencije i dodaje da se pokazalo da provođenje planiranih politika ide dosta teško zbog političkih uticaja.

“MMF je dva puta odlagao isplate sredstava zbog neuspjeha vlasti da blagovremeno prilagode socijalne izdatke. Na osnovu budžetskog deficita vlade koji je za 2009. godinu procijenjen na 5,6 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP), očekuje se smanjenje deficita na oko 4,7 odsto BDP-a u 2010. godini, što je uzrokovano uslovima iz standbaj-aranžmana, i da će bruto dug dostići skoro 47 odsto BDP-a do kraja 2010. godine”, napominje se u izvještaju.

Kao dio stendbaj-aranžmana, veće banke u stranom vlasništvu obavezale su se da će zadržati prekograničnu izloženost u BiH i time podržati svoje ispostave u ovoj zemlji tokom 2010. godine, ističe se u izjveštaju i napominje da je situacija u bankarskom sistemu bila prilično stabilna.

“Izgledi za dalju integraciju u EU u srednjoročnom ka dugoročnom periodu predstavljaju političko sidro i oni su faktor koji podržava i pomaže rejtingu, a prema procjeni analitičara, i jaka podrška međunarodne zajednice za koju se očekuje da će biti vrlo aktivna u sprečavanju destabilizirajućih događaja u zemlji, kako finansijskih, tako i političkih”, napominje se u saopštenju entralne banke BiH.

Stabilan izgled pravi ravnotežu između potencijalnog rasta na srednji i duži rok i očekivanja analitičara da će BiH nastaviti da se pridržava obaveza iz stendbaj-aranžmana, uprkos teškoj situaciji sa budžetom, kompleksnoj političkoj strukturi i spoljnoj i unutrašnjoj osjetljivosti finansijskog sistema.

Kreditna sposobnost mogla bi biti poboljšana ako BiH nastavi da napreduje sa planom strukturalne konsolidacije budžeta, poboljša institucionalni okvir tako da vodi ka integraciji u EU i primijeni strukturalne reforme koje jačaju rast, poput smanjenja veličine javnog sektora.

Iz S&P-a upozoravaju da bi rejting mogao doći pod pritisak ako debalansi budžeta ne budu riješeni, što bi dovelo do neispunjenja uslova iz stendbaj-aranžmana, zatim moglo bi uticati na povjerenje investitora i štediša, kao i predstavljati rizik za ekonomsku i finansijsku stabilnost.

Agencije dijele oznake rejtinga u nekoliko kategorija, prema kriterijumima kreditne sposobnosti i kreditnog rizika, a koje se označavaju slovima od A do C, odnosno D. Na primjer rejtong ”AAA” predstavlja najbolju kreditnu sposobnost uz minimalan kreditni rizik, a rejting u BiH ”B+” predstavlja spekulativnu kreditnu sposobnost, uz visok kreditni rizik.

Izvor Agencije