Pojašnjenje pojmova                        Obratite pažnju na Naziv banke Maksimalan iznos Rok vraćanja (mjeseci) Nominalna kamatna stopa Troškovi obrade kredita Efektivna kamatna stopa Instrumenti obezbjeđenja Vrste kamatne stope/ Indeksacije Detalji NLB Razvojna banka U skladu sa kreditnom sposobnošću 12 4,70% 1,50% nepoznata dvije blanko mjenice i adm. zabrana Fiksna http://www.nlbrazvojnabanka.com/LinkClick.aspx?fileticket=0DFSlLuSBtA%3d&tabid=62 Sberbank a.d., Banja Luka do visine 3

Pojašnjenje pojmova                        Obratite pažnju na Naziv banke Maksimalan iznos Rok vraćanja (mjeseci) Nominalna kamatna stopa Troškovi obrade kredita Efektivna kamatna stopa Instrumenti obezbjeđenja Vrste kamatne stope/ Indeksacije Detalji Banka Srpske 30.000 60 od 10,99% 2,50%, min 50 KM 11,96% žirant/i, mjenica, adm. zabrana Promjenjiva .K.S., indeksacija nepoznata detalji Komercijalna banka a.d. 20.000 60 10% 1,50%-2%

Pojašnjenje pojmova                        Obratite pažnju na Naziv banke Maksimalan iznos Rok vraćanja (mjeseci) Nominalna kamatna stopa Troškovi obrade kredita Efektivna kamatna stopa Instrumenti obezbjeđenja Vrste kamatne stope/ Indeksacije Detalji Intesa Sanpaolo Banka d.d. 292.500 360 8% 1,60% 9,98% hipoteka, adm.zabrana, mjenice, vinkulirana polisa osiguranja nepoznato detalji Komercijalna banka a.d. nije ograničen 300 6M EURIBOR plus 6,65%

Pojašnjenje pojmova                        Obratite pažnju na Naziv banke Maksimalan iznos Rok vraćanja (mjeseci) Nominalna kamatna stopa Troškovi obrade kredita Efektivna kamatna stopa Instrumenti obezbjeđenja Vrste kamatne stope/ Indeksacije Detalji Nova banka a.d. 5 000 12 6,80% 2% min 50,00 KM; 12,48% mjenice, zirant, trajni nalog ili administrativna zabrana fiksna detalji Raiffeisen Bank d.d. BiH 15.000 60

Pojašnjenje pojmova                        Obratite pažnju na Naziv banke Maksimalan iznos Rok vraćanja (mjeseci) Nominalna kamatna stopa Troškovi obrade kredita Efektivna kamatna stopa Instrumenti obezbjeđenja Vrste kamatne stope/ Indeksacije Detalji Raiffeisen Bank d.d. BiH iznos nije ograničen 84 7,29% 1,80% -2%, min 150KM 14,16% do 25.000KM: UNIQA osiguranja ili jedan žirant, administrativna zabrana ili trajni nalog, mjenice