SARAJEVO – Veliki proizvođač namještaja, kompanija Standard Furniture Factory iz Ilijaša suočila se sa velikim problemima u prvoj polovini ove godine, otpustila je veliki broj radnika, prihodi su joj drastično pali a potonula je u gubitak. Podsjetimo da je su se početkom pandemije virusa korona pojavile nezvanične informacije da ova kompanija otpušta više stotina radnika.

FRANKFURT – Njemački Folksvagen (VW) izvijestio je danas da je u prvoj polovini 2020. zabilježio operativni gibitak od 800 miliona evra (940 miliona dolara) zbog velikog pada prodaje automobila usljed pandemije korona virusa, i da je srezao dividendu za 2019. godinu. U istom periodu prošle godine, VW je poslovao sa dobitkom od 10 milijardi evra.

VAŠINGTON – Članovi Kongresa SAD ispitivali su generalne direktore kompanija Amazon, Epl, Gugl i Fejsbuk zbog njihovog poslovanja i odnosa prema konkurenciji. Nakon višečasovnog saslušanja predsjedavajući Kongresa SAD i član Demokratske partije Dejvid Sisilin zaključio je da ove kompanije kakve danas postoje, imaju monopol i da treba da budu pravilno regulisane, te da ostanu odgovorne.

BEOGRAD – Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije preduzeća za vodne puteve “Ivan Milutinović-PIM” iz Beograda. Riječ je o jednom od eks-Ju giganata koji se, između ostalog, bavio izgradnjom hidrotehničkih objekata, a čija je ukupna vrijednost imovine na dan 31.12. 2019. procijenjena na 1,3 milijijarde

VAŠINGTON – Pandemija virusa korona uticala je negativno na poslovanje svetskog lanca kafeterija “Starbaks”. Zatvaranja kafeterija usljed mjera preduzetih protiv širenja korone do kraja juna kompaniji su donijele neto gubitak u visini od 678 miliona dolara, saopštio je “Starbaks”. Prihodi “Starbaksa” opali su za 38 odsto na 4,2 milijarde dolara. I pored velikih gubitaka “Starbaks” je

DO­BOJ – “Želje­zni­ce Re­pu­bli­ke Srpske” spro­vo­de pro­ces res­tru­ktu­ri­sa­nja pre­du­zeća pre­dviđenom di­na­mi­kom, a bi­će okončan ove go­di­ne, uprkos otežanim okol­nos­ti­ma prou­zro­ko­va­nim pan­de­mi­jom vi­ru­sa ko­ro­na, i od na­re­dne go­di­ne po­slo­vaće pre­ma no­vom sis­te­mu, re­kao je Srni ge­ne­ral­ni di­re­ktor Slav­ko Gli­go­rić. Gli­go­rić je pod­sje­tio da je u mar­tu 2017. go­di­ne, od ka­da je počelo res­tru­ktu­ri­sa­nje “Želje­zni­ca”, ova kom­pa­ni­ja

REDMOND – Kada se prije četiri mjeseca Majkrosof našao u situaciji da svoje zaposlene mora poslati na rad od kuće, shvatili su da bi iz tog iskustva mogli nešto i da nauče, jer se pokazalo da su sastanci češći, ali kraći, radno vrijeme duže, više se radi uveče… Pratili su kako se ljudi ponašaju, kako

MAUNTIN VJU – Američka kompanija Google dozvoliće nekim zaposlenima da rade od kuće do kraja juna 2021. godine. To se odnosi na zaposlene čije prisustvo u kancelariji nije nužno za posao koji obavljaju u kompaniji, prenosi Rojters. Odluku je prošle nedelje donio Sundar Pičai, glavni izvršni direktor američkog konglomerata Alfabet, u čijem je vlasništvu Google

BANJALUKA – Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević i direktor USAID-ovog projekta “Finra” /Agenda reformskih finansijskih aktivnosti/ Amil Kamenica potpisali su sporazum o dodjeli granta od 329.000 KM za uspostavljanje registra podsticaja Srpske. Iz resornog ministarstva Srni je rečeno da je USAID ovim pružio finansijsku podršku za projekat “Usluga implementacije informacionog sistema za

SARAJEVO – Od 2015. do 2019., izvoz medicinskog bilja, šumskog voća, gljiva i meda iz Bosne i Hercegovine, porastao je sa 29 na 41 milion KM. Nadalje, u ovom sektoru, BiH izvozi dva i po puta više nego što uvozi! Adnan Čučuković, iz Ecomedico-a iz Sarajeva, želi doprinijeti tom vrlo pozitivnom trendu. Posao, koji on