Kineski Huawei je prestigao južnokorejski Samsung u prodaji pametnih telefona kako to govore podaci u drugom tromjesečju poslovanja, a sve zahvaljujući dobrom poslovanju na kineskom tržištu uprkos tome što je globalna potražnja za ovim uređajima opala zbog virusa korona. Reuters piše da je Huawei u periodu od aprila do juna isporučio 55,8 miliona uređaja, čime je

SARAJEVO – Veliki proizvođač namještaja, kompanija Standard Furniture Factory iz Ilijaša suočila se sa velikim problemima u prvoj polovini ove godine, otpustila je veliki broj radnika, prihodi su joj drastično pali a potonula je u gubitak. Podsjetimo da je su se početkom pandemije virusa korona pojavile nezvanične informacije da ova kompanija otpušta više stotina radnika.

FRANKFURT – Njemački Folksvagen (VW) izvijestio je danas da je u prvoj polovini 2020. zabilježio operativni gibitak od 800 miliona evra (940 miliona dolara) zbog velikog pada prodaje automobila usljed pandemije korona virusa, i da je srezao dividendu za 2019. godinu. U istom periodu prošle godine, VW je poslovao sa dobitkom od 10 milijardi evra.

VAŠINGTON – Članovi Kongresa SAD ispitivali su generalne direktore kompanija Amazon, Epl, Gugl i Fejsbuk zbog njihovog poslovanja i odnosa prema konkurenciji. Nakon višečasovnog saslušanja predsjedavajući Kongresa SAD i član Demokratske partije Dejvid Sisilin zaključio je da ove kompanije kakve danas postoje, imaju monopol i da treba da budu pravilno regulisane, te da ostanu odgovorne.

BEOGRAD – Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije preduzeća za vodne puteve “Ivan Milutinović-PIM” iz Beograda. Riječ je o jednom od eks-Ju giganata koji se, između ostalog, bavio izgradnjom hidrotehničkih objekata, a čija je ukupna vrijednost imovine na dan 31.12. 2019. procijenjena na 1,3 milijijarde

VAŠINGTON – Pandemija virusa korona uticala je negativno na poslovanje svetskog lanca kafeterija “Starbaks”. Zatvaranja kafeterija usljed mjera preduzetih protiv širenja korone do kraja juna kompaniji su donijele neto gubitak u visini od 678 miliona dolara, saopštio je “Starbaks”. Prihodi “Starbaksa” opali su za 38 odsto na 4,2 milijarde dolara. I pored velikih gubitaka “Starbaks” je

DO­BOJ – “Želje­zni­ce Re­pu­bli­ke Srpske” spro­vo­de pro­ces res­tru­ktu­ri­sa­nja pre­du­zeća pre­dviđenom di­na­mi­kom, a bi­će okončan ove go­di­ne, uprkos otežanim okol­nos­ti­ma prou­zro­ko­va­nim pan­de­mi­jom vi­ru­sa ko­ro­na, i od na­re­dne go­di­ne po­slo­vaće pre­ma no­vom sis­te­mu, re­kao je Srni ge­ne­ral­ni di­re­ktor Slav­ko Gli­go­rić. Gli­go­rić je pod­sje­tio da je u mar­tu 2017. go­di­ne, od ka­da je počelo res­tru­ktu­ri­sa­nje “Želje­zni­ca”, ova kom­pa­ni­ja

REDMOND – Kada se prije četiri mjeseca Majkrosof našao u situaciji da svoje zaposlene mora poslati na rad od kuće, shvatili su da bi iz tog iskustva mogli nešto i da nauče, jer se pokazalo da su sastanci češći, ali kraći, radno vrijeme duže, više se radi uveče… Pratili su kako se ljudi ponašaju, kako

MAUNTIN VJU – Američka kompanija Google dozvoliće nekim zaposlenima da rade od kuće do kraja juna 2021. godine. To se odnosi na zaposlene čije prisustvo u kancelariji nije nužno za posao koji obavljaju u kompaniji, prenosi Rojters. Odluku je prošle nedelje donio Sundar Pičai, glavni izvršni direktor američkog konglomerata Alfabet, u čijem je vlasništvu Google

BANJALUKA – Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević i direktor USAID-ovog projekta “Finra” /Agenda reformskih finansijskih aktivnosti/ Amil Kamenica potpisali su sporazum o dodjeli granta od 329.000 KM za uspostavljanje registra podsticaja Srpske. Iz resornog ministarstva Srni je rečeno da je USAID ovim pružio finansijsku podršku za projekat “Usluga implementacije informacionog sistema za