BANJALUKA – Upravljanje Fonda PIO RS akcijama preduzeća stečenim u procesu privatizacije je katastrofalno, ocjenjuju ekonomski eksperti, naglašavajući da je na taj način ova institucija oštećena za stotine miliona maraka.

U Udruženju ekonomista RS – SWOT smatraju da je akcijama Fonda upravljano na loš i neefikasan način, te da je rukovodstvo Fonda propustilo niz šansi koje su im bile ponuđene da uvećaju svoj kapital uz pomoć akcija.

“Dovoljno je reći samo da je 2009. godine predsjednik Upravnog odbora izašao javno i rekao koje će akcije Fond kupovati, a koje prodavati. Zbog takvog bi se poteza i poslovanja u bilo kojoj zapadnoj zemlji svako rukovodstvo našlo u zatvoru”, pojašnjava Goran Račić iz ovog udruženja.
 

On napominje da je svojim lošim poslovanjem u posljednjih nekoliko godina pričinjena velika šteta ovoj instituciji, te da je Fond zbog toga izgubio stotine miliona maraka.

Goran Radivojac, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, takođe smatra da je akcijsko poslovanje Fonda PIO u proteklih nekoliko godina loše i neefikasno, te naglašava da se to direktno odražava i na ukupno poslovanje Fonda.

“Činjenica je da se tu nalaze ogromna sredstva i upravljački kapital, ali je situacija, najblaže rečeno, žalosna. Smisao postojanja akcijskog fonda je uvećavanje kapitala, a sudeći po revizorskim i ostalim izvještajima, čini se da je u Fondu smisao akcija umanjivanje kapitala i vrijednosti”, ocjenjuje Radivojac.

On naglašava da ljudi koji rade u našoj zemlji na poslovima s akcijama nisu kompetentni i osposobljeni za taj posao, te ističe da u svijetu postoje principi upravljanja akcijama koji su opšteprihvaćeni, a siguran je, kako kaže “da ljudi koji upravljaju akcijama preduzeća ne koriste te principe”.

“Primat se daje glasanju na sjednicama akcionarskih skupština, a to nije, vjerujte mi, ni deseta stvar po važnosti stvari koje treba obaviti prije toga”, naglašava on.

Ogroman kapital koji Fond posjeduje u akcijama preduzeća bi, smatraju ekonomisti, trebalo da se uvećava da penzioneri imaju koristi od toga, a on se u posljednjih nekoliko godina samo smanjivao, pa se postavlja pitanje za koga je bio dobar paket akcija Fonda PIO.

Stručnjaci se slažu da čisti gubitak predstavljaju i akcije koje je Fond imao u preko 200 preduzeća koja su likvidirana, te se može konstatovati da tog kapitala jednostavno više nema.

Duško Jakšić, direktor Ekonomskog instituta u Banjaluci, smatra da je iz poslovanja Fonda u proteklih nekoliko godina očigledno da su svi, osim penzionera, imali korist od akcija tog preduzeća.

“Mi smo im nudili neku vrstu stručne saradnje u oblasti trgovanja akcijama, ali fond nije pokazao interesovanje za to. Nije bilo pokušaja da se od tih akcija napravi dodatni kapital preduzeća i to bi svakako trebalo da se promijeni”, ocjenjuje Jakšić.

Ni poslije brojnih pokušaja, od rukovodstva Fonda nismo uspjeli da dobijemo informacije koliko je i po kojoj cijeni rukovodstvo Fonda prodalo akcija u nekoliko stotina preduzeća u kojima Fond ima po 10 odsto akcijskog kapitala.

Izvor Agencije