BANJALUKA – Vlada RS uputila je Savjetu ministara BiH inicijativu za produženje roka za dio Odluke o kvalitetu tečnih goriva i naftnih derivata koji se odnosi na bezolovne motorne benzine i mazute, kako bi Rafinerija nafte Brod uspjela da obezbijedi potrebne standarde za njihovu proizvodnju. Ostali derivati proizvedeni u Rafineriji ispunjavaju sve potrebne standarde.

Kazala je ovo pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva RS Dragana Kalabić i dodala da je produženje roka traženo kako bi se izgradnjom novih postrojenja u Rafineriji obezbijedila proizvodnja bezolovnih benzina i mazuta u skladu sa standardima Evropske unije.

Odluka o kvalitetu tečnih goriva i naftnih derivata važi do 30. juna 2010. godine.

– Inicijativu smo pokrenuli početkom maja, a prema informacijama kojima raspolažemo, o njoj će Savjet ministara raspravljati na idućoj sjednici. Ako inicijativa ne bude usvojena, imamo mogućnost da donesemo propis na nivou Republike Srpske, kako bi ovo pitanje bilo riješeno – kazala je Kalabićeva.

Ona je istakla da trenutna odluka o kvalitetu propisuje promet goriva lošijeg kvaliteta od onog koje se proizvodi u Rafineriji nafte Brod i dodala da su potpuno neosnovane tvrdnje da Rafinerija ne ispunjava potrebne standarde za proizvodnju goriva.

– U Rafineriji se već proizvodi "evro 4" koji sadrži 50 ppm sumpora, a odluka dozvoljava uvoz goriva koje sadrži i do 350 ppm sumpora – kazala je Kalabićeva.

Federalni mediji pišu da će rad Rafinerije nafte Brod poslije prestanka važenja trenutne odluke biti blokiran, jer se navodno proizvode goriva koja ne ispunjavaju potrebne ekološke standarde.

Prvi zamjenik direktora "Optima grupe" Slavko Šćepanović rekao je da je neophodno da se ovi rokovi prolongiraju, jer je produženje Odluke 2007. godine dogovoreno u momentu kada se obavljala privatizacija Rafinerije nafte.

– U tom momentu u Evropi je u primjeni bio standard "evro 4" i svi planovi su bili takvi da Rafinerija dostigne taj kvalitet. U međuvremenu u Evropi su počeli da se primjenjuju standardi "evro 5", što je za nas značilo da moramo da preprojektujemo Rafineriju i značajno su uvećana investiciona sredstva i vrijeme za koje to može da se uradi. U momentu privatizacije bilo je planirano ulaganje oko 350 miliona evra, a da bismo dostigli kvalitet "evro 5", pored dosadašnjih ulaganja, mi moramo da uložimo još oko 530 miliona evra – kazao je Šćepanović.

On je dodao da očekuje da će ova odluka biti produžena jer je to u interesu čitave BiH.

Savjet ministara

U Savjetu ministara BiH potvrdili su da je Prijedlog odluke pripremljen, te da će se vjerovatno do kraja mjeseca naći pred ministrima.

Izvor Agencije