BANJALUKA – Negativan trend poslovanja lizing kuća u BiH, koji je zabilježen prošle godine, nastavljen je i u 2010. godini. Broj sklopljenih ugovora jeste smanjen, ali i ukupan finansijki portfolio što je vrlo alarmantna situacija, kaže predsjednik Udruženja društava za lizing u BiH, Sulejman Hadžić.

– Ekonomska kriza koja je pogodila cijelu privredu ostavila je dubog trag na lizing tržište, koje je samo u prošloj godini palo za 60 odsto u odnosu na 2008. godinu. Transportna branša jeste najviše pogođena, jer su brojne kompanije ostale bez posla u inostranstvu, a problem predstavlja i naplata potraživanja. Sve skupa direktno utiče na poslovanje lizing kuća – kaže Hadžić.

On ističe da je blagi rast zabilježen tek u trećem kvartalu ove godine, zbog starih klijenata koji su obnavljali svoje zahtjeve. Novih ugovora je vrlo malo sklopljeno.

– Lizing je ozbiljan posao koji zahtijeva jake finansijske institucije. U BiH dugo nisu postojali uslovi za razvoj ove branše i tek 2008. godine stvoreni su preduslovi za bolje funkcionisanje lizing kuća, jer je tržište bolje uređeno. Lizing kuće su prešle u nadležnost Agencija za bankarstvo. Međutim, kriza je uzela svoj danak i sada je teško prognozirati kako će se stvari odvijati do kraja godine – rekao je Hadžić.

Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, zaključno s 30. juna 2010. godine, u Republici Srpskoj poslovao je jedan davalac lizinga sa sjedištem u RS i pet poslovnih jedinica davalaca lizinga koje posluju u okviru četiri društva za poslove lizinga sa sjedištom u FBiH.

– Zaključno s 30. juna ove godine, bilansni nivo davalaca lizinga sa sjedištem u RS jeste 4,3 miliona maraka, sa stopom pada od 12 odsto, dok su finansijski plasmani iznosili tri i po miliona maraka, sa stopom pada od 26 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Davalac lizinga iz RS u prvom polugodištu ove godine nije imao nikakvih plasmana finansijskog lizinga, a Skupština akcionara DL donijela je odluku o njegovoj likvidaciji – navodi se u izvještaju ABRS.

Prema predmetu lizinga, najveći iznos potraživanja po osnovu finansijskog lizinga odnosi se na vozila za obavljanje djelatnosti u iznosu 34,1 milion maraka ili 41 odsto, te na mašine i opremu 34,8 miliona maraka ili 42 odsto.

Na osnovu strukture potraživanja finansijskog lizinga prema primaocu lizinga na pravna lica se odnosi 76,4 miliona maraka ili 90 odsto, a na fizička 6,8 miliona maraka ili osam odsto i ostalo 1.155.

Hadžić ističe da je ukupan finansijski portfolio na kraju avgusta za sve lizing kuće, zajedno s nekretninama, iznosio 71 milion evra, a broj sklopljenih ugovora 3.472. Bez nekretnina finansijski portfolio bio je 63.876.000 evra, a broj sklopljenih ugovora 3.443. U segmentu finansiranja nekretnina najaktivniji jeste Unikredit lizing. Najveće tržišno učešće trenutno ima Unikredit lizing d.o.o. Sarajevo sa 44 odsto, VB lizing d.o.o. Sarajevo 21 odsto, Rajfajzen lizing d.o.o. Sarajevo 14 odsto. Slijede ASA Abanka lizing d.o.o. Sarajevo i S-lizing d.o.o. Sarajevo sa šest odsto tržišnog učešća, NLB lizing d.o.o. Sarajevo pet odsto, Hypo Alpe Adria lizing d.o.o. Sarajevo tri odsto, te Eurolizing d.o.o Mostar jedan odsto.

    Plasman Unikredit lizinga 22 miliona evra

    Unikredit lizing je strateškim prilagođavanjem i fokusiranjem na stvarne potrebe i zadovoljstvo klijenata 2009. godinu završio s 33 odsto tržišnog učešća čime su zauzeli vodeću poziciju na domaćem tržištu. Sada imamo 44 odsto tržišnog učešća i pored sveukupne ekonomske i finansijske krize, naše poslovanje ocjenjujemo uspješnim. Svakodnevno sklapamo nove ugovore, a uredno i pravilno servisiramo više hiljada postojećih ugovora o lizingu. U prvoj polovini ove godine sklopili smo više od 920 ugovora putem kojih je ostvaren plasman u iznosu od 22 miliona evra, što smatramo velikim uspjehom za kompaniju sa samo 30 zaposlenih. Broj sklopljenih ugovora u prvoj polovini 2010. godine veći je za 42 odsto, u odnosu na isti period lani. Najviše ugovora je sklopljeno u segmentu finansiranja putničkih vozila, rekla je Selma Poturović-Zatega iz Unikredit lizinga.

Izvor Fokus