SARAJEVO – Šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Kostas Hristu zatražio je danas na sjednici Vlade Federacije BiH ubrzanje reforme u boračko-invalidskoj oblasti.

Hristu je istakao da je Vlada FBiH pokazala mjere uzdržanosti, izrazivši zadovoljstvo napretkom koji je FBiH ostvarila nakon posljednje posjete delegacije MMF-a, saopšteno je iz federalne Vlade.

Premijer FBiH Mustafa Mujezinović ocijenio je realnim da Federacija preostale obaveze ispuni u okviru planirane dinamike, navodi se u saopštenju.

On je naglasio da budžet za narednu godinu mora biti samoodrživ i da će zavisiti od toga kako će FBiH ispuniti obaveze proistekle iz stendbaj-aranžmana sa MMF-om.

Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda podsjetio je da je za finansijsku konsolidaciju u FBiH najbitnije dosljedno provođenje Zakona o budžetima u FBiH.

“Ni jedan novi propis ne može biti donesen ako se ne sagledaju njegove moguće implikacije po budžet, čime bi bila uvedena finansijska disciplina na svim nivoima vlasti u FBiH”, rekao je Bevanda.

Federalni ministar pravde Feliks Vidović istakao je da je za ispunjenje obaveza iz stendbaj-aranžmana sa MMF-om bitno i donošenje Zakona o platama i naknadama u organima vlasti FBiH.

MMF je odložio isplatu četvrte tranše od oko 38 miliona evra, koja je BiH trebalo da bude isplaćena u junu, jer FBiH nije ispunila uslove iz stendbaj-aranžmana.

Delegacija MMF-a boraviće do kraja mjeseca u BiH, gdje će provjeravati u kojoj mjeri je BiH ispunila uslove.

Izvor Agencije