BANJALUKA – Prema trenutnim podacima Poreske uprave RS, u fiskalni registar je upisano oko 75 odsto nepokretnosti, odnosno zaprimljeno je 1,7 miliona prijava, a očekuje se da će se u registru naći oko dva miliona prijava, što znači da će poreski obveznici platiti kaznu za petinu neprijavljenih nepokretnosti u Srpskoj.

Portparol Poreske uprave RS Mila Štrkić je rekla da, s obzirom na to da je veliki broj građana odlučio da svoje prijave dostavi poštom, Poreska uprava trenutno radi na zaprimanju i evidentiranju tih prijava.

Ona je pojasnila da je kazna od 1.000 KM propisana za svaku neprijavljenu nepokretnost u zakonskom roku, što znači da bi poreski obveznik u RS koji posjeduje pet nepokretnosti koje nije prijavio trebalo da plati kaznu od 5.000 KM.

– Poreska uprava RS je 31. marta ove godine obavijestila poreske obveznike koji su preuzeli obrasce prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti, a iz opravdanih razloga nisu ih stigli dostaviti PU, da to mogu učiniti u idućem periodu – rekla je Štrkićeva.

Ona je podsjetila da obaveza prijavljivanja u fiskalni registar nepokretnosti nije prestala sa istekom roka, odnosno 31. marta, tako da je Poreska uprava nastavila sa zaprimanjem prijava.

Štrkićeva je ranije rekla da će kaznenu politiku prema licima koja nisu u zakonski predviđenom roku podnijela prijave sprovoditi kada se unesu podaci u bazu, odnosno za nekoliko mjeseci.

Primjena Zakona o porezu na nepokretnosti RS počeće 1. januara 2012. godine.

Prema ovom zakonu, visinu stope oporezivanja, koja se može kretati od 0,05 do 0,50 odsto od procijenjene vrijednosti nepokretnosti, određivaće lokalne zajednice.

Oslobođeni od poreza

Od plaćanja poreza na nepokretnosti oslobođene su nepokretnosti u vlasništvu državnih organa, nepokretnosti u vlasništvu diplomatskih predstavništava, vjerskih zajednica i nekretnine javne infrastrukture. Porez se neće plaćati ni za nekretnine koje se koriste za obrazovne, sportske, kulturne, naučne, zdravstvene i humanitarne svrhe, te obrađeno poljoprivredno zemljište i nepokretnosti.

Izvor Agencije