SARAJEVO – Generalna ocjena publikacije Reformski indeks za ulaganja 2010 (IRI) jeste da BiH nedostaje jedinstveni ekonomski prostor kao ključni uslov za njen budući razvoj, reforme i strane investicije, rekao je koordinator pri Organizacija za ekonomski razvoj i saradnju (OECD) vezano za Sporazum o ulaganju u jugoistočnu Evropu i aktivnosti IRI-ja Hamdo Tinjak.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i OECD predstavili su u Sarajevu publikaciju OECD-ov Reformski indeks za ulaganja 2010.

Tinjak je rekao novinarima da je konstatovano da određene probleme u BiH na ovom planu stvara i složena ustavno-pravna struktura na svim nivoima vlasti.

Vođa Sporazuma o ulaganju u jugoistočnu Evropu Alister Nolan pojasnio je da je riječ o dokumentu koji tretira aktivnosti IRI 2010 u Albaniji, Bugarskoj, BiH, Hrvatskoj, Makedoniji, na Kosovu pod rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN 1244, Moldaviji, Crnoj Gori, Rumuniji i Srbiji.

Nolan je istakao da je u svim zemljama regiona ostalo još mnogo da se uradi na planu izdavanja različitih dozvola i odobrenja, posebno na nižim nivoima vlasti, a sve zemelje bi trebalo da unaprijede provođenje zakona o intelektualnom vlasništvu.

”Problematično pitanje za sve zemlje jeste i raspoloživost ljudskih kapaciteta, odnosno problem `odliva mozgova`”, dodao je Nolan.

IRI 2010, na osnovu podataka vlasti, nezavisnih eksperata i privatnog sektora, te koristeći više od 100 indikatora, procjenjuje regulaciju i reforme u skladu sa najboljim međunarodnim praksama u sljedećim sektorima: politika ulaganja i promocija, razvoj ljudskog kapitala, trgovinska politika i olakšice, pristup finansijama, analiza politike oporezivanja, infrastruktura i podrška investicijama, te politika malih i srednjih preduzeća.

U 2009. godini pokrenute su aktivnosti na izradi IRI 2009, koji pokriva sedam oblasti: pristup finansijama, razvoj ljudskog kapitala, infrastruktura za ulaganja, politika i promociju ulaganja, trgovinska politika i olakšice, oblast poreza.

Publikacija IRI 2010. izuzetno je cijenjena na međunarodnom nivou i mnoge organizacije i države koriste rezultate ovog vida analize, koji u velikoj mjeri utiču na međudržavnu ekonomsku politiku i odnose, pa će kao takva biti razmatrana i na Savjetu ministara BiH.

Izvor Agencije