BANJALUKA – Nacrt zakona o boravišnoj taksi, koji je nedavno utvrdila Vlada Republike Srpske, predviđa oštrije prekršajne sankcije radi bolje kontrole naplate i uplate boravišne takse, kao i kontrole stvarnog broja gostiju u ugostiteljskim objektima za smještaj, saopšteno je danas iz Ministarstva trgovine i turizma RS.

“Nacrtom se otklanjaju određene nedoumice koje su uslovljene pojedinim rješenjima važećeg zakona iz 2005. godine”, navodi se u saopštenju.

Novim zakonskim rješenjem uvodi se interni nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava prikupljenih od boravišne takse i predviđaju materijalno-pravna ovlašćenja tržišnog inspektora u postupku kontrole primjene ovog zakona.

“Najveći problem u postupku prikupljanja boravišne takse je kontrola stvarnog broja gostiju u ugostiteljskim objektima za smještaj od čega zavisi i iznos koji gost uplaćuje na ime boravišne takse, koji se potom prosljeđuje Trezoru RS”, ističe se u saopštenju.

Ovim zakonom takođe se stvaraju pretpostavke za uvođenje sistema naplate boravišne takse u zavisnosti od utvrđene kategorije turističkog mjesta, što znači da će se u postupku kategorizacije, prema Zakonu o turizmu, opštine i gradovi razvrstati prema stepenu razvijenosti turističke infrastrukture, a od utvrđene kategorije zavisiće i iznos boravišne takse koju će ugostitelj koji pruža uslugu smještaja na području turističkog mjesta naplatiti od gosta.

“Predviđeno je da se veći iznos boravišne takse naplati ugostitelju koji pruža usluge smještaja i posluje u turističkom mjestu više kategorije, od ugostitelja koji pruža iste usluge u turističkom mjestu razvrstanom u nižu kategoriju”, navodi se u saopštenju.

Novim će zakonom biti regulisana i naplata boravišne takse u slučaju zaključivanja takozvanog alotmanskog ugovora, a to je ugovor o angažovanju ugostiteljskih kapaciteta koji se zaključuje između ugostiteljskog objekta za smještaj i putničke agencije.

“Davalac usluga koji naplatu boravišne takse obavlja s naplatom usluge pružene na osnovu ugovora sa putničkom ili turističkom agencijom, iznos boravišne takse uplaćuje tri dana nakon naplate računa za pruženu uslugu, a najkasnije u roku od 60 dana od posljednjeg dana boravka osobe u njegovom smještajnom objektu”, pojašnjava se u saopštenju.

U RS djeluje više od 30 turističkih organizacija opština ili gradova i krovna, Turistička organizacija RS, čiji je osnovni zadatak promocija turizma i turističkih potencijala na području Srpske, a njihov rad se, osim iz budžeta, finansira iz naplate boravišne takse.

Izvor Agencije