SARAJEVO – Prošlogodišnji pad stranih ulaganja za 50 odsto potvrda je da politički i ekonomski ambijent u BiH ne pruža dovoljnu pravnu sigurnost i predvidljivost za poslovanje stranim ulagačima, rekao je ekonomski analitičar Spoljnotrgovinske komore BiH Duljko Hasić.

Prema njegovim riječima, nezaposlenost u BiH je 43 odsto, posljedice potpunog zastoja ekonomskih reformi su očite, a imovina BiH koja se nalazi van njenih granica, a koja se procjenjuje u milijardama maraka i dalje propada.

“Prema podacima federalne Vlade, BiH godišnje gubi oko 242 miliona KM vrijednu električnu energiju, koju bespravno uzimaju susjedne zemlje”, istakao je Hasić.

Hasić je naglasio da je neophodna reforma bankarskog sektora, te da se mora obezbijediti stabilnost institucija BiH koje će donijeti funkcionalnu, efikasnu i kompetitivnu tržišnu privredu koja će izdržati pritisak na jedinstvenom tržištu EU.

Izvor Agencije