BANJALUKA – Rok za početak primjene Zakona o porezu na nepokretnosti RS produžiće se za godinu dana, pa ovaj zakon stupa na snagu prvog januara 2011. godine.

BANJALUKA, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS dodijelilo je u prošloj godini 600.000 maraka za 77 malih preduzeća koja su do 28. avgusta ove godine trebalo da završe proces uspostavljanja sistema kvaliteta.

BANJALUKA – Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Zakon o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju akcionarskih društava radi njegovog daljeg usaglašavanja sa direktivom EU i Zakonom o privrednim društvima.

NOVI GRAD – Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik danas je u Poljavnicama kod Novog Grada svečano otvorio pogon drvne industrije ”Nova forma” iz Šamca, koji za sada zapošljava 70 radnika.

BANJALUKA – Klijentima koji imaju kredite u bankama u Republici Srpskoj od danas će biti omogućeno da reprogramiraju svoje kreditne obaveze, produženjem krajnjeg roka za otplatu kredita do 12 mjeseci ili odobrenjem grejs perioda u toku otplate kredita do 12 mjeseci u kojem plaćaju samo

DOBOJ – Ponude na raspisani tender za izvođača radova na poslovima remonta 64 kilometra pruge na potezu od Srpske Kostajnice do Jošavke već su pristigle “Željeznicama RS”, a o tome ko će preuzeti ovaj posao odlučiće Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona

BANJALUKA – Nakon višegodišnjeg mobinga, prekovremenog rada koji je plaćan minimalnom platom, bez regresa i sa mizernim toplim obrokom, 64 radnice italijanskog preduzeća „Intimteks“ iz Dervente dobile su – otkaz.

BEOGRAD – U Beogradu je danas prezentovan projekat izgradnje mreže konsultanata u jugoistočnoj Evropi, čiji je cilj da se sačini regionalna ponuda konsultantskih usluga za promociju izvoza u ovom regionu.

SARAJEVO – Budući rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Milan Suc tvrdi da ekonomska i finansijska kriza u BiH još traje iako statistika daje nekada drugačije pokazatelje.

BANJALUKA – Banke su spremne da ispoštuju poziv Centralne banke BiH i da snažnije kreditiraju domaću privredu, ali tvrde da zbog posljedica globalne ekonomske krize, imaju sve manje zahtjeva za kredite među kojima znatan broj ne ispunjava uslove za dobijanje zajma.