BANJALUKA – Ministar industrije, energetike i rudarstva RS Željko Kovačević rekao je da će dio od 20.000.000 KM, koliko je ove godine predviđeno za podsticaj izvoza, moći da dobiju i privrednici koji još nisu stvorili pretpostavke za izvoz, ali bi ih mogli obezbijediti uvođenjem novih tehnologija.

“Jedan od glavnih kriterijuma za dobijanje ovih sredstava prošle godine bila je finasijska stabilnost, a sada nam je namjera da se sredstva dodjeljuju i onima koji još nisu stvorili pretpostavke za izvoz, ali bi razvojem novih tehnologija, obezbijedili sebi konkurentnost”, rekao je Kovačević novinarima u Banjaluci nakon sastanka sa predstavnicima Privredne komore RS i privrednicima.

On je rekao da će uskoro biti raspisan javni poziv za prikupljanje ponuda privrednih subjektata koji se bave izvozom i za utvrđivanje jasnih kriterijuma prema kojima će se dodjeljivati novac za realizaciju ovog projekta.

Kovačević je naveo da 20.000.000 KM za ove namjene nije dovoljno, dodajući da su ovo sredstva koja Ministarstvo ima na raspolaganju.

Vlada RS prošle godine je za podsticaj izvoza izdvojila 15.000.000 KM.

Kovačević je najavio da će Ministarstvo preduzeti korake za stvaranje povoljnijeg ambijenta za funkcionisanje privrednih subjekata i da će se ove godine ići u hitno otklanjanje barijera koje se u ovom trenutku mogu ukloniti.

On je naglasio da je 99 odsto sugestija i primjedaba privrednika prihvatljivo za Ministarstvo, dodajući da će se sve učiniti da se izađe u susret njihovim zahtjevima.

Predsjednik Privredne komore RS Borko Đurić rekao je da su privrednici iskazali nezadovoljstvo u vezi sa fiskalnim i nefiskalnim opterećenjima, kao i manjkavostima i nedostacima u zakonskoj regulativi, ukazali na problem nelikvidnosti u prerađivačkom sektoru, te da je potrebno naći način za obezbjeđivanje sirovina, prvenstveno u drvoprerađivačkoj industriji i to naročito u dijelu koji se odnosi na finalnu preradu.

“Dobili smo uvjeravanja ministra i njegovih saradnika da će sve naše primjedbe i prijedlozi u Ministarstvu biti najozbiljnije shvaćeni i razmatrani i da će se u najskorije vrijeme preduzeti konkretne mjere radi zaštite interesa privrede, posebno uvažavajući činjenicu da bez stvaranja nove vrijednosti nema izlaska iz krize”, ocijenio je Đurić.

On je istakao da je sada najbitnije da se, pod određenim kriterijumima, što prije u funkciju stave raspoloživa sredstva za podsticaj izvoza i da se to primarno odnosi na prerađivačku industriju, te da se iznađu mogućnosti za dodatna sredstva kroz interventne mjera da bi se zadržala likvidnost preduzeća koja se bave preradom, jer zapošljavaju najveći broj radnika.

Predsjednik Upravnog odbora Fabrike namještaja “Standard” iz Prnjavora Edin Dacić rekao je da podržava mjere koje je predložio ministar Kovačević, ali da je za sve privrednike najbolnije povećanje socijalnih troškova koji utiču na konkurentnost.

“Mi u cijelosti izvozimo naše proizvode i borimo se na tržištu sa proizvođacima iz Kine, Rumunije, Švedske i naši socijalni troškovi daleko su veći u odnosu na one koji opterećuju našu konkurenciju”, rekao je Dacić.

On je dodao da povećanje doprinosa ugrožava dalje investicije, jer će oni, u odnosu na prošlu godinu, biti za 300.000 KM veći za 300 zaposlenih radnika.

Izvor Agencije