ZVORNIK – Radnici prilikom transformacije Fabrike glinice “Birač” iz Zvornika moraju zadržati sva stečena prava iz radnog odnosa, kao i potpuno objašnjenje o sudbini dionica koje su uložili u matičnu firmu, izjavio je predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva RS Tane Peulić.

Peulić je rekao da je na sastanku predstavnika Sindikalnog odbora i generalnog direktora Fabrike “Birač” Virginijusa Vajege razgovarano o transformaciji ovog preduzeća i prelasku oko 200 radnika u novoformirano preduzeće “Alumina”, koje se nalazi u okviru “Birača”.

On je podsjetio da radnici prethodno treba da potpišu izjavu o prelasku u novoformirano preduzeće.

“Jedinstven je stav da nije problem da radnici po izvršenoj transformaciji pređu u `Aluminu`, ali je u tom slučaju neophodno primijeniti član 33 Zakona o radu koji precizno predviđa da se sva prava i obaveze prenose po ranije potpisanom ugovoru između radnika i poslodavca”, rekao je Peulić novinarima.

On je pojasnio da to znači da radnici koji prelaze u “Aluminu” zadržavaju sva prava stečena na radu u Fabrici glinice “Birač” i da u cjelokupnom kapacitetu budu zaštićeni po tom pitanju.

Peulić je podsjetio da je članom 33 Zakona o radu predviđeno da se u slučaju transformacije preduzeća ne raspisuje konkurs za prijem radnika već se samo prenosi ugovor o radu sa prethodnog na novog poslodavca, pošto je ista matična firma.

Ističući da su radnici postavili pitanje sudbine dionica koje su uložili u “Birač”, Peulić je rekao da generalni direktor Vajega nije odmah mogao odgovoriti na to pitanje. “To pitanje je kandidovano, a odgovor o sudbini dionica i njihove nominalne vrijednosti radnici će dobiti naknadno”, dodao je Peulić.

Izvor Agencije