BROD/BANJALUKA – Radnici Rafinerije nafte u Brodu održali su danas jednočasovni štrajk upozorenja u krugu preduzeća sa koga je od rukovodstva Rafinerije zatraženo da prestane da krši prava radnika zagarantovana Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom preduzeća.

Radnici su ukazali na brojne primjere kršenja Kolektivnog ugovora, kao što je umanjenje plata, naknada za topli obrok, kao i neplaćanje uvećanih dnevnica za rad subotom i praznicima.

Zaposleni traže vraćanje naknada za topli obrok na ranija primanja, kao i da rad subotom i praznicima bude obračunat povećanjem od 50 odsto, kako to predviđaju Kolektivni ugovor i Pravilnik o radu.

Predsjednik Sindikalne organizacije Rafinerije Danilo Bročilo rekao je da se od poslodavca traži da odmah izmijeni cijenu rada sa 141,50 KM na 148 KM.

“Sadašnja cijena rada bazirana je na najnižoj plati u Republici Srpskoj iz 2008. godine kada je ona iznosila 320 KM. Kolektivnim ugovorom predviđeno je da najniža cijene rada u Rafineriji iznosi 44 odsto od najniže plate u RS. Povećavanjem plate povećavala bi se i najniža cijena rada u Rafineriji”, istakao je Bročilo.

Navodeći da je povećanjem najniže plate u RS na 370 KM povećana i cijena rada u Rafineriji na 148 KM, Bročilo je rekao da poslodavac to nije ispoštovao, pa i dalje plate obračunava po staroj cijeni.

Radnici zahtijevaju od rukovodstva preduzeća da odustane od odluke o jednostranoj metodi linearne primjene najnižih vrijednosti koeficijenta, i da ih uskladi sa stepenom složenosti posla unutar svake grupe složenosti.

Radnicima se na skupu nije obratio niko od rukovodstva preduzeća, iako su zaposleni to zahtijevali.

Novo okupljanje najavljeno je za srijedu u 15.00 časova, a Bročilo je rekao Srni da se vrše pritisci i da se radnicima prijeti da odustanu od štrajka. “Pojednicima se čak prijeti i otkazima”, naglasio je Bročilo.

Istovremeno predstavnici Rafinerije ulja Modriča i “Nestro petrola” Banjaluka potpisali su sa predstavnicima sindikalnih organizacija ovih preduzeća novi kolektivni ugovor, kojim je predviđeno povećanje plata od sedam odsto.

“Radnicima koji, osim redovnih poslova, budu obavljali i dodatne, plate će biti uvećane za još pet odsto, dok će oni koji rade vikendom dobijati još 10 odsto”, rekao je predsjednik Sindikata udruženih radnika energetike Republike Srpske Dušan Vrhovac novinarima u Banjaluci.

Najniža cijena rada u naftnom sektoru, koja je danas potpisana, iznosi 145 maraka.

Vrhovac kaže da će konačno povećanje plata uslijediti nakon sistematizacije radnih mjesta za nekih šest mjeseci, naglasivši da prosječna plata u naftnoj industriji sada iznosi 750 maraka.

“U naftnom sektoru RS prvi put cijenu rada određuju dvije strane – poslovdavac i sindikat… Visina prosječne plata radnika zavisiće od sprovedene organizacije i kada zažive protokoli o ugovoru”, ističe Vrhovac.

Prema njegovim riječima, novim kolektivnim ugovorom predviđeno je i povećanje koeficijenata.

Novi kolektivni ugovor potpisali su direktori Rafinerija ulja Modriča Pero Dugić i “Nestro petrola” Aleksandar Đakonov sa predstavnicima sindikalnih organizacija u ovim preduzećima.

Direktor “Optima grupe” Belov Juraj rekao je da je u naftnoj industriji RS zaposleno dosta ljudi koji veoma kvalitetno obavljaju svoj posao i imaju odlične kvalifikacije.

“Osoba koja svoj posao obavlja kvalitetno mora da dobije i veću platu od onog radnika koji taj posao ne obavlja kvalitetno”, istakao je Belov i dodao da tokom trogodišnjeg poslovanja “Optima grupe” nijedan radnik nije otpušten.

Na prvom sastanku “Optima grupe” sa sindikatom, podsjeća Belov, rečeno je da će radnici, koji svoj posao hoće dobro da obavljaju imati i dodatne stimulacije na platu.

Ovom sastanku nisu prisustvovali predstavnici Rafinerije nafte Brod.

Izvor Agencije