BANJALUKA – Nepoštivanje Zakona o javnim nabavkama, nesprovođenje preporuka iz ranijih izvještaja, zapošljavanje mimo zakona i trošenje sredstava s računa prinudne naplate mimo uredbe Vlade RS samo su dio onoga zbog čega je Poreska uprava RS od Glavne službe za reviziju javnog sektora dobila mišljenje s rezervom.

text

U revizorskom izvještaju, između ostalog, navodi se i to da je tokom prošle godine s istim osobama više puta sklapan ugovor o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme, iz čega proizilazi da je prekoračen zakonski rok trajanja radnog odnosa na određeno vrijeme najduže od šest mjeseci.

"Javnim konkursom u 2013. godini primljeno je 64 državnih službenika, osam namještenika i osam pripravnika. Na kraju 2013. godine raspisan je konkurs za još 15 pripravnika, ali je zbog uloženih žalbi procedura još u toku", navodi se u revizorskom izvještaju.

U Poreskoj upravi RS kažu da je broj zaposlenih na neodređeno vrijeme u odnosu na broj sistematizovanih radnih mjesta bio manji u određenim periodima i za 98 izvršilaca.

"Zbog zabrane novog zapošljavanja radnika, vršen je prijem na određeno vrijeme kako bi bili izvršeni poslovi koji su u nadležnosti Poreske uprave RS", kažu u Poreskoj upravi RS, dodajući da su na osnovu dobijenih saglasnosti od Vlade RS u 2013. godini raspisana četiri konkursa po kojima je primljeno 73 radnika i 30 pripravnika.

Poreska uprava RS tokom prošle godine od ukupno potrošenih 33 miliona KM na plate zaposlenih potrošila je 18,1 milion KM.

Revizori su Poreskoj upravi RS skrenuli pažnju i na kršenje Zakona o javnim nabavkama, a kao primjer naveli iznajmljivanje kopir-aparata, za koji je plaćeno 85.000 KM bez sprovođenja zakonske procedure.

"Poreska uprava nije detaljno izvršila analizu svojih potraživanja", navodi se u nalazu Glavne službe za reviziju javnog sektora i dodaje da su tokom revizije uočene mnoge značajne razlike u pokazateljima o prijavljenim i uplaćenim porezima koje je Poreska uprava RS dostavila svim nivoima vlasti.

"Da se odstupilo ukazuje i dopis Poreske uprave RS iz marta ove godine upućen Ministarstvu finansija RS gradovima i opštinama", navodi se u revizorskom izvještaju.

Za nabavku poslovnih prostora u Srpcu, Doboju i Mrkonjić Gradu, Poreska uprava RS platila je 2,8 miliona KM. Najskuplje su plaćani poslovni prostori u Doboju i to po 3.700 KM za kvadrat.

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da je Poreska uprava Republike Srpske dobila pozitivan revizorski izvještaj, koji se odnosi na finansijsko izvještavanje.

"Izvještaj sa rezervom dat je Poreskoj upravi na dio koji se odnosi na dio zapošljavanja ljudi na određeno vrijeme", rekao je Tegeltija danas novinarima u Kadinjanima kod Laktaša, komentarišući revizorski izvještaj za Poresku upravu Republike Srpske.

Tegeltija je podsjetio da se Poreska uprava već duže vrijeme suočava sa ovim problemom, jer se veliki broj ljudi nalazi na bolovanju i odlazi, zbog čega su u Upravi primorani da vrše zapošljavanja na određeno vrijeme.

Kada je riječ o problemu sa Zakonom o javnim nabavkama koji se pominje u revizorskom izvještaju, Tegeltija smatra da je sporno svega 6.000 KM u vezi sa javnim nabavkama i da to u obimnom poslu Poreske uprave ne zavređuje veliku pažnju.

 Odgovarajući na pitanje novinara da li je moguće da nadležne institucije sankcionišu Poresku upravu Republike Srpske kroz budžet, Tegeltija je rekao da se svi revizorski izvještaji razmatraju na Vladi Republike Srpske i da će Vlada, ukoliko bude smatrala da je neko od rukovodilaca prekršio neke važne odredbe, taj rukovidilac biti sankcioisan.

"Nisam do kraja pročitao revizorski izvještaj, ali onoliko koliko je mene upoznao glavni revizor sa revizorskim izvještajem Poreske uprave Republike Srpske mislim da tamo nema ozbiljnih kršenja zakona", zaključio je Tegeltija.