BANJALUKA – Poreska uprava RS obavještava da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za izdavanjem poreske kartice – izvoda za narednu godinu – 27. decembar i da oni koji do tog roka ne podnesu zahtjev neće moći da ostvare pravo na povrat poreza za 2011. godinu.

Zahtjev za izdavanje kartice podnose poreski obveznici koji ostvaruju dohodak iz radnog odnosa, a imaju izdržavane članove uže porodice i/ili plaćaju kamatu na stambeni kredit – navodi se u saopštenju Poreske uprave.

Poreski obveznici koji prvi put ostvaruju pravo na umanjenje poreske osnovice, kao i obveznici koji su to pravo već ostvarivali, a kod kojih je došlo do promjene podataka o uslovima za ostvarivanje prava, broja izdržavanih članova i visine kamate na stambeni kredit, a u svrhu dokazivanja ispunjenosti uslova za povrat poreza, obavezni su uz zahtjev, da podnesu i odgovarajuću dokumentaciju.

Dokumentaciju uz zahtjev za umanjenje poreske osnovice za 2011. godinu ne podnose poreski obveznici koji su već ostvarivali pravo na umanjenje poreske osnovice, bilo na godišnjem bilo na mjesečnom nivou, a kod kojih nije došlo do promjene nekog od uslova za umanjenje poreske osnovice.

Izvor Agencije