DOBOJ – Agencija za mirno rješavanje sporova u RS ima značajnu ulogu za rješavanje ličnih i kolektivnih radničkih prava, jer su ona veoma bitan dio društvenih i ljudskih prava, smatra predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić.

“Zbog toga je sindikat RS prihvatio Agenciju za partnera, jer smo shvatili da se uz njenu pomoć vrijeme rješavanja sporova na liniji poslodavac – radnik umnogome skraćuje i izvršava na ljudski i dostojanstven, kao i obostrano zadovoljavajući način”, istakla je Mišićeva i podsjetila da su radni sporovi do kraja prošle godine imali nominalnu vrijednost od oko dva miliona KM.

U svemu tome je značajno da Agencija rješavanje tih sporova vrši besplatno i bez ikakvih troškova, koje je veoma bitno u sadašnjoj lošoj ekonomskoj situaciji, rekla je novinarima Mišićeva nakon završenog okruglog stola u Doboju o temi “Mirno rješavanje radnih sporova-prioritet ili alternativa”.

Direktor ove agencije Borislav Radić istakao je da je Agencija nadležna za rješavanje individualnih radnih sporova povodom otkaza ugovora o radu, ponude i zaključivanja ugovora o radu pod izmijenjenim okolnostima, neisplaćivanja plata i naknada, naknada materijalne štete i otpremnine povodom otkaza ugovora o radu.

Prema njegovim riječima, Agencija za mirno rješavanje sporova prošle godine imala je više od 100 zahtjeva za reagovanje, od kojih se oko 70 zahtjeva odnosilo na individualne radne sporove, dok su ostali bili kolektivni.

“Više njih riješeno je bez sudskih sporova i na obostrano zadovoljstvo, radnika i poslodavaca, od kojih je u dva kolektivna spora bilo uključeno oko 350 radnika, koji su uspjeli da ostvare svoja prava bez štrajka i sukoba”, naveo je Radić.

Okruglom stolu u Doboju prisustvovali su predstavnici opštinskih sindikalnih organizacija, te sindikata privrednih subjekata i drugih organizacija iz opština dobojskog regiona.

Izvor Agencije