SARAJEVO – Izmjene Zakona o akcizama BiH i dvostruko povećanje akciza u samo šest mjeseci uzrokovali su promjene na tržištu cigareta, pri čemu je smanjena potrošnja uvoznih, a povećana prodaja domaćih cigareta.

Ovi rezultati navedeni su u analizi koju je za prvih šest mjeseci primjene izmjena Zakona o akcizama BiH, koje su stupile na snagu 1. jula prošle godine, sačinilo Odjeljenje za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO).

Uzimajući 2007. kao baznu godinu, analitičari UIO ustanovili su da je ukupna potrošnja cigareta u 2008. godini zabilježila rast od 1,66 odsto pri čemu su uvozne cigarete iskazale trend rasta od 5,45 odsto. U 2009. godini potrošnja je pala za nešto više od dva odsto, a u odnosu na prethodnu godinu smanjena je prodaja uvoznih cigareta za oko 2,3 odsto, dok je potrošnja domaćih cigareta zabilježila lagani rast od oko 1,5 odsto.

Analize su pokazale da je potrošnja domaćih cigareta nadmašila potrošnju uvoznih cigareta samo u dva kvartala prošle godine. Indikativna su posljednja tri mjeseca 2009. godine, jer je do dominacije u potrošnji domaćih cigareta došlo upravo pred novo povećanje akciza do kojeg je došlo 1. januara ove godine, odnosno smanjenje roka za promet cigareta sa starim poreskim markicama na tri mjeseca. To bi, prema analizi UIO, moglo značiti da su uvoznici u određenoj mjeri smanjili narudžbe kako bi se pravovremeno riješili starih zaliha i ispoštovali zakonske odredbe. Na to upućuju i podaci o izdatim poreskim markicama za januar, kada su uvoznici povukli gotovo tri puta više markica od domaćih proizvođača.

Analitičari UIO kažu da nastale značajne promjene na tržištu cigareta treba uzeti s rezervom u smislu njihove održivosti u periodu koji dolazi s obzirom na to da je akciza na cigarete dodatno povećana početkom 2010. i može se očekivati različita reakcija glavnih aktera na strani ponude, kako kod domaćih, tako i kod uvoznih cigareta. U prilog tome, ističu, ide i to što su učesnici na tržištu imali ograničeno vrijeme da prilagode ponašanje na tržištu.

Dubravko Prstojević, direktor Fabrike duvana Banjaluka, kaže da još nije vrijeme za ozbiljne i kvalitetne analize efekata povećanja akciza na cigarete, ali da se uprkos tome mogu izvući određeni zaključci.

“Podaci koje je prezentirala UIO ne mogu se uzeti kao relevantni i služiti kao parametri za buduća kretanja. Smanjeni uvoz stranih cigareta zapravo pokazuje koliko je robe sakriveno pred povećanje akciza 1. januara 2010. godine. Tada su na razlici cijene, a na štetu države profitirali mali trgovci. Podaci UIO upravo upućuju na sivu ekonomiju”, rekao je Prstojević.

Da je tako, dodaje, može se vidjeti iz podatka da su u januaru i februaru ove godine, nakon što su zalihe potrošene, uvezene velike količine cigareta, naročito iz Srbije. Zaključuje da će se tek polovinom godine moći ozbiljnije razgovarati o efektima povećanja akciza.

Manje luksuza

Analitičari UIO ustanovili su i promjene u potrošnji cigareta prema cjenovnim grupama. Cigarete koje koštaju između dvije i tri KM zabilježile su značajno povećanje učešća u ukupnoj potrošnji, dok je smanjeno učešće luksuznih cigareta s cijenom iznad tri KM.

U odnosu na prethodne periode, kada su određeno učešće imale cigarete s cijenom do jedne KM, sada toga parametra nema s obzirom na to da nakon posljednjih poskupljenja više nema ni cigareta koje pripadaju tom cjenovnom razredu.

Potrošnja cigareta u BiH

2008.        2009.

Uvozne cigarete     5,45%     -2,32%

Domaće cigarete    -3,6%      -2,02%

Izvor Agencije