SRBAC – Privredni sud Banjaluka prihvatio je izvještaj predstečajnog upravnika Petra Dragojevića i prijedlog da se u Drvnoj industriji “Panefin” u Prijebljezima kod Srpca uvede stečajni postupak, što je obradovalo sve radnike ove firme koji su bez posla dvije godine.

“Saznali smo da je predstečajni upravnik utvrdio da nema realnih pretpostavki da se pokrene proizvodnja u našem preduzeću zbog enormnih dugova. Samo 27 radnika na ime neisplaćenih plata, doprinosa, regresa i drugih naknada potražuju više od milion maraka”, rekao je predsjednik Sindikalne organizacije u ovom preduzeću Aleksa Marić.

On je istakao da je za radnike najvažnije da se iz stečajne mase uplate doprinosi kako bi se povezao radni staž radi daljeg radnog angažovanja ili odlaska u penziju.

Marić je rekao da je krajem prošle godine bilo pokušaja nekih povjerilaca da uđu u krug fabrike i iznesu mašine i drugu imovinu preduzeća, ali da su ih u tome radnici fizički spriječili.

Kada je slovenački “Panefin” kupio srbačko preduzeće, to je pobudilo veliku nadu u ovom kraju da će se u preduzeću organizovati primarna prerada drveta i izrada drvnih sortimenata za građevinarstvo i proizvodnju namještaja.

Izvor Agencije