BANJALUKA, Glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko izjavio je da će zbog deficita, fondovi penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, ali i dječije zaštite biti u vrlo teškoj situaciji.

– Zakonom su data prava, a nije obezbijeđen novac. Ako ne budu imali novca za isplate, onda će morati umanjivati osnovice – rekao je Čeko.

 On je naglasio da u Fondu PIO konstantno iskazuju deficit, jer se penzije ne isplaćuju po zakonu – koliko novca se prikupi, toliko se isplati, te da je suprotno tome Vlada RS donijela odluku o povećanju penzija na koeficijent 1,06 a da nisu obezbijeđeni izvori.

 Čeko je naveo da zbog toga uzimaju kratkoročne pozajmice koje je odobrila Vlada, a pitanje je do kad će to moći.

 Govoreći o štednji u javnom sektru, on je poručio da ministri treba da potroše samo onoliko koliko se novca prikupi u budžet, i to za neophodne stvari, kao i da ozbiljno preispitaju zaposlene u upravi i shodno mogućnostima u eri kompjuterizacije to svedu na razumnu mjeru.

Izvor Euroblic