S obzirom na talas poskupljenja velikog broja prehrambenih proizvoda koji je zahvatio RS, Ministarstvo trgovine i turizma RS pripremilo je posebnu Uredbu o davanju saglasnosti na cijene određenih proizvoda i usluga, kojom će privredni subjekti biti obavezni da za formiranje cijena dobiju prethodnu saglasnost nadležnih organa, rekla je ministar trgovine i turizma RS Gorana Zlatković.

– Prijedlog ove Uredbe naći će se na dnevnom redu iduće sjednice Vlade RS – kazala je Zlatkovićeva.

* Poskupljenja osnovnih životnih namirnica i usluga obilježila su kraj prošle i početak ove godine. Cijene hljeba, mesa, ulja i šećera rastu svake sedmice. Šta će Ministarstvo preduzeti da spriječi dalje divljanje cijena?

ZLATKOVIĆ: Ministarstvo vodi računa o zaštiti socijalnih kategorija stanovništva, zbog čega je na osnovu Zakona o regulisanju cijena donesena i Uredba o ograničavanju marži na osnovne životne namirnice, kao što su so, mast, ulje, margarin, mlijeko, pšenično brašno, hljeb i šećer.

S ciljem zaštite životnog standarda stanovnika predložili smo Vladi listu proizvoda i usluga od posebnog značaja za zaštitu standarda stanovništva, koja je i usvojena u januaru.

Ministarstvo je pripremilo i Uredbu o davanju saglasnosti na cijene određenih proizvoda i usluga, koja će obavezati privredne subjekte da obrazuju cijene određenih proizvoda uz prethodno dobijanje saglasnosti nadležnog organa. Prijedlog ove Uredbe naći će se na dnevnom redu iduće sjednice Vlade.

* Osim poskupljenja hrane i usluga i cijene goriva u Republici Srpskoj već duže vrijeme rastu. S obzirom na to da se cijene derivata kod nas slobodno formiraju, da li je u planu ograničavanje tržišta?

ZLATKOVIĆ: Gorivo nije svrstano u proizvode od posebnog značaja za zaštitu životnog standarda stanovništva i sa te strane ne postoji mogućnost za ograničavanje cijene. Ako Ministarstvo procijeni da cijene goriva enormno i neosnovano rastu, reagovaćemo u okviru zakonskih ovlašćenja.

* Uvoz velikih količina nekvalitetnih proizvoda ozbiljno ugrožava domaću proizvodnju. Imate li mehanizme da se prekomjeran uvoz smanji?

ZLATKOVIĆ: Republika Srpska i BiH, potpisivanjem Sporazuma CEFTA i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH, opredijelile su se za uvođenje i poštovanje principa slobodne trgovine.

Jedan od najznačajnijih načina sprečavanja uvoza nekvalitetnih proizvoda jeste pooštravanje carinske i inspekcijske kontrole, te uspostavljanje adekvatnog standarda kvaliteta za sve proizvode koji se uvoze u BiH.

* Da li je sporazum CEFTA dovoljno iskorišćen? Sa kojim zemljama potpisnicama, RS ima najbolju saradnju?

ZLATKOVIĆ: Prednosti koje ovaj Sporazum nudi Srpska koristi, što se može vidjeti iz podatka o pokrivenosti uvoza izvozom u odnosu na zemlje CEFTA koji je od 2003. godine do danas povećan za 24,34 odsto. Najveći obim razmjene Srpska ostvaruje sa Srbijom i Hrvatskom na koje otpada 87,20 odsto ukupne spoljnotrgovinske razmjene, dok sa članicom CEFTA Moldavijom gotovo da nema razmjene.

* Koliko će Ministarstvo ove godine posvetiti pažnju brendiranju domaćih proizvoda? Da li su predviđeni podsticaji za proizvođače za zaštitu proizvoda?

ZLATKOVIĆ: Trenutno u Srpskoj ne postoji Strategija kojom bi se tretiralo brendiranje. Ministarstvo je prepoznalo potrebu stvaranja domaćih brendova, te zaštite autohtonih proizvoda. U izradi je i vodič za brendiranje na nivou BiH, a nastavićemo i sa organizovanjem konferencija, seminara i predavanja, čiji je cilj stvaranje brendova i njihova zaštita.

Neke naše turističke destinacije već su se izdvojile kao brendovi, ali brendiranje se mora proširiti i na jela, suvenire ili rukotvorine, karakteristične za naše prostore.

* Kakvi su planovi Ministarstva kada je riječ o afirmaciji turizma u Srpskoj?

ZLATKOVIĆ: Iz svog budžeta za 2011. planiramo da izdvojimo 600.000 maraka za podršku različitim projektima u malom porodičnom preduzetništvu u turizmu.

Što se tiče ulaganja u banjski i planinski turizam, koja su po svojoj strukturi krupne investicije, za sada nemamo mogućnosti da znatno podržimo ove segmente, ali ćemo zajedno sa Vladom ulagati ili tražiti strateške partnere za te oblasti.

Planovi

* Šta ćete prvo uraditi kao ministar trgovine i turizma RS?

ZLATKOVIĆ: Neke od prvih smjernica mog rada na čelu Ministarstva trgovine i turizma nalaze se u Programu rada Vlade RS za prvih 100 dana ove godine. Svjedoci smo svakodnevnih poskupljenja osnovnih životnih namirnica, tako da ministarstvo preduzima određene korake u zaštiti životnog standarda stanovništva.

Izvor Glas Srpske