SARAJEVO – Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u BiH, krajem godine na listi nezaposlenih nalazilo se 29.015 lica sa fakultetskom diplomom (VŠS i VSS), izjavio je stručni saradnik za odnose sa javnošću Agencije za rad i zapošljavanje BiH Boris Pupić.

Pupić je istakao da je od ukupnog broja registrovanih lica na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH u 2010. godini učešće mladih lica (do 30 godina) iznosilo oko 32 odsto.

“U prošloj godini posao je dobilo 73 628 lica sa evidencija nezaposlenih lica, što je više za 5 725 lica ili 8,43 odsto u odnosu na 2009. godinu”, istakao je Pupić.

Prema njegovim riječima, lica sa fakultetskom diplomom (VŠS i VSS) u ukupnoj nezaposlenosti u 2010. godini učestvovala su sa prosjekom od 5,26 odsto od ukupne nezaposlenosti, te je njihov broj u prosjeku mjesečno iznosio oko 27 185 lica.

Pupić je naglasio da je po osnovu zaposlenja, sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja u BiH u 2010. izbrisano ukupno 73 628 lica, dok je po drugim osnovama kao što je neprijavljivanje u roku na evidencije zavoda i službi zapošljavanja, rad “na crno” i drugo izbrisano 80 714 lica.

Izvor Agencije