BANJALUKA – Direktor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH Miro Džakula izjavio je da se projekat jačanja Sektora za carine u ovoj upravi odnosi na uvođenje novog automatizovanog carinskog sistema (ASYCUDA Word).

text

On je najavio da je u budućem radu planirano i uvođenje novog proizvodnog kompjuterizovanog sistema, čime će carine postati kompatibilne sa evropskim carinskim administracijama.

„Osim toga, Upravi je neophodan i novi poreski softver i mi ćemo u budućnosti, uz podršku Upravnog odbora UIO i Savjeta ministara BiH, krenuti sa uvođenjem poreske aplikacije“, rekao je Džakula na prezentaciji programa automatizovanog carinskog sistema, koji se odnosi na modernizaciju postojećih carinskih aplikacija.

On kaže da će sve aktivnosti na uvođenju tog projekta biti završene do sredine naredne godine, naglasivši da su mnogostruki benefiti od projekta koje će imati i UIO i poslovna zajednica.

Džakula je ponovio podatke prema kojima dugovanja obveznika za carine iznose 300 miliona KM, od čega je 142 miliona KM naslijeđenog duga od nekadašnjih entitetskih carina.

Šef Kancelarije Delegacije EU u Banjaluci Julio Zani naveo da budžet za ovaj projekat, koji predstavlja poboljšanje operativnog kapaciteta UIO kroz potpunu primjenu ovog sistema, iznosi dva miliona evra, a da je vrijeme njegovog provođenja dvije godine.

On je naglasio da novi program podrazumijeva novi softver koji će omogućiti uvođenje modernog sistema obrade carinskih deklaracija i time dovesti BiH bliže EU, a donijeće i koristi građanima BiH, što će poboljšati kapacitete u borbi protiv kriminala, prevara i nelegalne trgovine.

Fabris Mile, rukovodilac programa u okviru UNKTAD-a – organizacije koja provodi projekat, izrazio je uvjerenje da će projekat ostvariti potpuni uspjeh.

U UIO kažu da će nova carinska aplikacija ubrzati protok robe prilikom uvoza i izvoza, obezbijediti mogućnost jedinstvene carinske garancije na cijelom području BiH, podnošenje carinske prijave onlajn, te kvalitetniju kontrolu vrijednosti robe.

Primjenom nove carinske aplikacije biće unaprijeđeno i ubrzano provođenje i kontrola carinskih i poreskih propisa, kvalitetnija analiza rizika, te smanjeni administrativni troškovi.