BANJALUKA – Narodna skupština RS usvojila je Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta RS za prvih šest mjeseci 2010. prema kojem su budžetski prihodi i prilivi ostvareni u iznosu 733,2 miliona KM ili 92 odsto.

Domaći prihodi iznose 630 miliona KM ili 94 odsto, rekao je sekretar Ministarstva finansija RS Slavoljub Stojanović.

Prema ovom izvještaju, indirektni porezi ostvareni su 430,7 miliona KM ili 94 odsto, prihodi od direktnih poreza koje RS prikuplja preko vlastitih računa ostvareni su 129,8 miliona KM ili 95 odsto, a neporeski prihodi ostvareni su 69,5 miliona KM ili 97 odsto.

“Stanje novčanih sredstava na redovnim i namjenskim računima budžeta RS 30. juna 2010. godine iznosi 455,8 miliona KM, od čega se na eskrou računima nalazi 415,5 miliona KM”, naveo je Stojanović.

Poslanik SNSD-a Uroš Gostić rekao je da zabrinjava pad direktnih poreza.

“Ovdje nije dat odgovor zašto je to tako. Pad poreza na dohodak znači pad plata u nerealnom sektoru, a drugi razlog može biti da li je Poreska uprava RS uradila sve što treba kod ubiranja poreza”, rekao je Gostić.

Prema njegovim riječima, pad poreza na imovinu takođe otvara pitanje da li je manje imovine u odnosu na raniji period i, ako jeste, zašto je to tako.

“Ovakvi izvještaji moraju dati više detalja, opisa i informacija. Očekujem da u izvještaju o cijeloj 2010. bude prikazano sve što treba i bude opravdano zašto je to tako, a očekujem da će on biti povoljniji nego polugodišnji kad su u pitanju prihodovne stavke”, naveo je Gostić.

Poslanik DP-a Dragan Čavić kritikovao je što se 48 odsto budžeta troši na plate i naknade zaposlenih, a više od 90 odsto odlazi u krajnju potrošnju.

“Prodaj, potroši i pozajmi – politika je koju je dosadašnja Vlada vodila. Da su prioriteti bilo dobro napravljeni, ne bi fondovi PIO i zdravstva posezali za eskrou računima”, ocijenio je Čavić.

Poslanik PDP-a Branislav Borenović rekao je da su brojke o zaposlenosti i nezaposlenosti manipulativne.

“Ako je broj nezaposlenih smanjen za 6 963 lica, da li to znači da je toliko novozaposlenih ili samo znači da su skinuti sa evidencije biroa za zapošljavanje iz raznih razloga?”, pitao je Borenović.

Poslanik SDS-a Mladen Kršić rekao je da je loša situacija posljedica toga što je sadašnja Vlada svake godine donosila budžet prije nego donese ekonomsku politiku.

Poslanici su prethodno usvojili Nacrt strategije zaštite vazduha i Nacrt strategije zaštite prirode RS.

Poslanik DNS-a Svjetlana Sredić rekla je da je strategija zaštite prirode nepotpuna jer bi morala obuhvatiti sve prirodne resurse, kao i da mineralni resursi zaslužuju posebnu strategiju

“Treba odlučiti da li da samo eksploatišemo ili i da finalizujemo mineralne resurse”, poručila je Sredićeva.

Poslanik SNSD-a Vesna Jungić pozdravila je donošenje oba dokumenta čiji cilj je bolja životna sredina, ali je kritikovala što nijedan od njih ne donosi akcioni plan koji treba da odredi ko su nosioci i koji su rokovi izvršenja ciljeva zacrtanih u dokumentima.

Predsjednik Narodne skupštine RS Igor Radojičić prekinuo sjednicu i nastavak zakazao za sutra.

Na dnevnom redu treće sjednice nalazi se 28 tačaka od kojih je u dva dana apsolvirano deset. Osim sutra, u planu je da skupština zasijeda i iduće sedmice.

Izvor Agencije