BANJALUKA – Narodna skupština Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku zakone o platama budžetskih korisnika u Srpskoj, kojim je predviđeno vraćanje plata na nivo iz 2008. i 2012. godine.

Riječ je o zakonoma o platama zaposlenih u MUP-u, u oblasti prosvjete i kulture, u organima republičke uprave, te u organima pravosuđa i javnim službama.

Parlament Srpske usvojio je izmjene Zakona o „Željeznicama Republike Srpske“, kojim se zakonska rješenja usklađuju sa Zakonom o žičarama za prevoz lica.

U danu za glasanje usvojene su izmjene i dopune Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, kojim je precizirano da se jezik i kultura nacionalnih manjina izučavaju u okviru proširenog programa kao fakultativna nastava.

Poslanici su usvojili izmjene i dopune Zakona o unutrašnjim poslovima kojim se prilagođava organizacija i rukovođenje, odnosno ovlaštenja resornog ministra i direktora policije.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izmjene i dopune Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju kojim se definiše da članovi naučno–stručnih komisija imaju pravo na naknadu iz budžeta Srpske.

Usvojena je i odluka o prihvatanju zaduženja Srpske prema Vladi Austrije posredstvom Unikredit banke po projektu modernizacije Univerziteta Istočno Sarajevo – faza dva u iznosu od 10 miliona evra. (Agencije)