KOZARSKA DUBICA – Za kupovinu Drvno-industrijskog preduzeća “Kozara” iz Kozarske Dubice zaiteresovana je kompanija “Zepter”, potvrdio je stečajni upravnik u ovom preduzeću Dušan Kovačević.

“Pismo namjere kompanije `Cepter` razmatrano je na sjednici odbora povjerilaca ovog preduzeća u stečaju, kao i izvještaj stečajnog upravnika, a donesena je i odluka da Skupština povjerilaca DIP `Kozara` bude održana 27. septembra”, rekao je Kovačević.

On je potvrdio da je odbor povjerilaca preduzeća donio zaključak da se prodaja preduzeća izvrši prikupljanjem zatvorenih i zapečaćenih ponuda uz priložen biznis-plan, o čemu će se izjasniti i Skupština akcionara.

“Uz ponuđenu cijenu i planirana ulaganja u obrtna sredstva, pri izboru najboljeg kupca vodiće se računa o kvalitetu biznis-plana, zadržavanju postojeće proizvodnje u naredne tri godine, te zapošljavanju novih radnika i sigurnosti plasmana proizvoda”, istakao je Kovačević.

On očekuje da će Skupština povjerilaca usvojiti prijedlog odbora, a potim početi sa procedurom prikupljanja ponuda za kupovinu preduzeća koje bi, ako sve bude teklo po planu, novog vlasnika moglo da dobije krajem oktobra.

Kovačević je naglasio da preduzeće neće biti prodato po cijeni nižoj od tri miliona maraka.

Preduzeće “Kozara”, u kome je stečajni postupak pokrenut u januaru 2009. godine, prije rata zapošljavalo je 600 radnika, a proizvodnja je bazirana na izradi stilskog namještaja od punog drveta.

U prvoj godini provođenja stečajnog postupka, nakon reorganizacije i početka rada fabrike namještaja, stečajno rukovodstvo uspjelo je da zaposli više od 100 radnika.

Izvor Agencije