JAHORINA – Cilj seminara "Osiguranje kao predmet javnih nabavki" koji su organizovali Udruženje ekonomista RS SWOT i Agencija za osiguranje RS, a koji je danas održan na Jahorini pred više od šesdeset polaznika, bilo je isticanje nabavki usluga osiguranja kroz procese javnih nabavki.

Rekao je to Ognjen Aleksić, predsjednik Sekcije za osiguranje u Udruženju ekonomista RS – SWOT, dodajući da su željeli da predstave usluge osiguranja, kao dijela finansijskog sektora, te njegove specifičnosti.

"Oblast osiguranja ima čitav niz karakteristika koje se razlikuju od ostalih nabavki, kao što je kancelarijski materijal ili automobili. Svako ko želi da provede javnu nabavku usluga osiguranja mora da povede računa oko odabira najpovoljnijeg, to jest najbolje osiguravajuće kuće", rekao je Aleksić.

Predstavnik Agencije za osiguranje RS Dragan Majstorović rekao je da je svrha seminara bila da ugovorni organi koji raspisuju tendere budu upoznati o uslovima i tarifama koje društva za osiguranje imaju i da se ti uslovi i tarife na tržištu RS i BiH poštuju.

Majstorović je izjavio da je potrebno da se u skladu sa smjernicama Vlade RS ispoštuju uslovi i tarife koje društva za osiguranje primjenjuju u svom poslovanju.

"Agencija za osiguranje RS je tu da kontroliše po{tovanje tih tarifa i u ovoj godini smo izdali oko 48 prekršajnih naloga", istakao je Majstorović.

Savjetnik za ekonomske poslove u Ministarstvu prosvjete i klulture RS Ostoja Travar rekao je da je na seminaru istaknuto da je najvažnija primjena Zakona o javnim nabavkama prilikom nabavki roba i usluga, dodavši da se efekti primjene ovog zakona vide, jer su cijene usluga i za 30 odsto manje u nekim oblastima.

Prema njegovim riječima, Zakon se poštuje u većini slučajeva, ali još ima zloupotreba i cilj seminara je da se upozori na zloupotrebe koje su najčešće kod aneksa, odnosno kod naknadnih radova, jer se na tenderu ponudi najniža cijena da bi se dobio posao, a poslije kroz anekse dođe do zarade.

Predstavnik Sektora nabavki i prodaje "Željeznica RS" Željko Petrović istakao je da oni redovno posjećuju sve seminare iz oblasti javnih nabavki, jer to preduzeće dnevno obavlja u prosjeku dva do tri nadmetanja.

Petrović je naglasio da se na ovim seminarima stižu nova saznanja iz javnih nabavki i rješavaju nejasnoće, jer je svako javno nadmetanje specifično na svoj način.

Predavači na seminaru bili su: mr. Ostoja Travar, g-din Zlatan Filipović, g-din Jovanović Mladen , g-đa Dragana Ribić, mr. Boško Čeko i g-din Stipo Petričević.

Raznoliki sastav predavača omogućio je da se ova tema sagleda  kako sa aspekta regulatora tako i sa aspekta učesnika u procesu javne nabavke.

GALERIJA

DRAGANA_RIBIC_Javna_nabavka_usluge_osiguranja

MLADEN_JOVANOVIC_AZORS_-_javne_nabavke

OSTOJA_TRAVAR_Aktivnost_narucioca_nabavki_usluga_osiguranja

STIPO_PETRICEVIC_JAHORINA_pravna_zastita

ZLATAN_FILIPOVIC_Prakticni_problemi_kod_pribavljanja_i_dostavljanja_ponuda_osiguranja_i_reosiguranja

BOSKO_CEKO_-_prezentacija

Izvor Swot