SWOT-okrugli-sto

Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT , u Banjaluci je u petak održalo seminar za predstavnike medija „Izvještavanje o finansijskim izvještajima opština i javnih preduzeća“. Seminar je organizovan u okviru projekta „Praćenje i analiza transparentnosti finansiranja javnih institucija i opština u Republici Srpskoj“, čija je svrha primjena i uspostavljanje transparentnog i otvorenog procesa finansiranja za jedinice lokalne samouprave i javnih preduzeća. Seminar je naišao na veliko interesovanje i njemu su prisustvovali oko 20 novinara iz različitih medijskih kuća.

O ovim temama su govorili: dr Duško Šnjegota, glavni revizor javnog sektora Republike Srpske, Darko Pejić, zamjenik glavnog revizora javnog sektora Republike Srpske, Vanja Milašinović, član Udruženja ekonomista Republike Srpske i Tijana Veselinović, novinar.

Javne institucije i jedinice lokalne samouprave su pod konstantnom lupom javnosti, odnosno njihova obaveza je da informacije koje se tiču njihovog poslovanja kao i načina trošenja javnog novca bude što transparentnije. Zakon o reviziji javnog sektora Republike Srpske u svojim odredbama je propisao obavezne revizije koje je provodi Glavna služba za reviziju javnog sektora, a to se uglavnom odnosi na direktne korisnike budžeta Republike Srpske. Glavna služba za reviziju pored obaveznih revizija koje pravi na godišnjem nivou, takođe pravi i plan i za finansijsku reviziju javnog sektora i jedinica lokalne samouprave. Nažalost, zbog ograničenog kapaciteta taj broj revizija je mali.

Tijana Veselinović govorila je da su mediji su najčešće spona između Glavne službe za reviziju, javnih institucija i informisanja javnosti o trošenju novca poreskih obveznika.  Govorilo se kako novinari često nailaze na probleme prilikom prikupljanja informacija zbog nedovoljne transparentnosti i nedostavljanja podataka u blagovremenom roku od javnih institucija. U ovom trenutku ne postoji jedinstvena baza svih preduzeća. APIF ima svoju bazu podataka ali ona nije potpuna. Pres konferencije Glavne službe za reviziju javnog sektora su jedan od načina da se ostvari uvid u rad javnog sektora.  Pored toga, sajt  Banjalučke berze predstavlja jedan od alternativnih načina za dolazak do revizorskih izvještaja javnih preduzeća. U vrlo malom procentu je moguće dobiti sve informacije od samih institucija koje su predmet novinskog teksta ili priloga. Novinari često koriste i "insajderske" informacije. Jedan od prvih koraka u realizaciji ovog projekta jeste da se napravi jedinstvena baza svih javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, sa ostvarenim prihodima i navedenoj godini u kojoj je rađena finansijska revizija koja će uskoro biti postavljena na web stranici SWOT-a sa ciljem da medijima i javnosti ovi podaci budu lakše dostupni.  Javni sektor trebalo bi da bude svjestan da njihova otvorenost prema javnosti znači samo odgovornost u radu.

 

 

 

 

Prezentacija dr Duško_Snjegota

Prezentacija Vanja Milašinovic

Prezentacija Tijana Veselinovic