Udruženje ekonomista RS – SWOT organizovalo je 28.02.2017. godine seminar na temu “Javne nabavke” u hotelu “Jelena” u Brčkom pred više od 50 učesnika.

 

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 09. decembra u hotelu „ Bosna “ za više  50 učesnika organizovalo seminar posvećeni aktuelnim temama iz oblasti javnih nabavki.

 

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 07. juna u hotelu „Jelena“ u Brčkom i 09. juna u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci organizovalo seminar pod nazivom „Zakon o Javnim nabavkama u praksi“.

Udruženje ekonomista Republike Srpske – SWOT je, pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, 20. i 21. aprila u hotelima “Termag” i “Vučko” na Jahorini organizovao prvi “Jahorina ekonomski forum 2016”. 

Udruženje ekonomista RS SWOT je 1. marta u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci organizovalo seminar pod nazivom primjena novog Zakona o radu u Republici Srpskoj i izmjenama u odnosu na prethodni Zakon.

Udruženje ekonomista RS SWOT je tokom oktobra, u saradnji sa Banjalučkom berzom i Monet Broker-om, održalo tri jednodnevna seminara sa temom "Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije". Seminari su održani u Banjaluci (hotel Bosna), Bijeljini (Etno selo Stanišići) i Istočnom Sarajevu (Ekonomski fakultet).