Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT i m:tel pokrenuli su rubriku „Pitajte-Odgovaramo” da bi svojim korisnicima omogućili dodatnu podršku u sve komplikovanijem poslovnom okruženju. Udruženje ekonomista je, kroz više od 40 organizovanih događaja za preko 2500 polaznika, prepoznalo nedoumice i dileme sa kojima se polaznici naših edukacija sreću u svakodnevnom poslovanju. Prepoznajući potrebe velikog broja pitanja od strane naših i m:telovih korisnika, odlučili smo da pokrenemo rubriku, koja će im omogućiti odgovore na najaktuelnija pitanja, koja se pred njih postavljaju u svakodnevnom poslu. Sve što je potrebno je da popunite obrazac koji se nalazi ispod i pošaljete ga. Kod redoslijeda odgovora, prednost će imati poslovni korisnici m:tela, a sve što je potrebno da urade je da pošalju kopiju svog posljednjeg računa na info@swot.ba ili na fax 051/ 322-961. Angažovali smo vrhunske stručnjake iz oblasti privrednog prava/poreza/javnih nabavki koji će na našoj internet strani odgovarati na pitanja korisnika i posjetilaca.

Pitanje ima direktno veza za ovaj piantje oko ino fakturu: Moj firma radi za firma iz Nejmacke ko radi takoder u BiH (konsultacija itd). Znaci Nejmac fakturise klient u BiH, ja fakturisem Nejmac. Mene potpuno jasno da placam poreza itd ali PDV nije jasno, ni za mene i nije za Nejmac. Dosta radimo medunarodni (van

Ketering u ishrani? Poštovani, interesuje me da li kod isporuke toplog obroka putem keteringa naručilac takve usluge plaća porez, ako ne plaća do kog iznosa je oslobođen plaćanja poreza, te koji su uslovi da bi  takav način ishrane mogli koristi javne ustanove ili budžetski korisnici? Unaprijed zahvalan! Ukoliko poslodavac obezbjeđuje topli obrok radnicima koristeći usluge

Da li postoji obaveza plaćanja poreza na usluge po fakturi ino dobavljača za sponzorstvo na Media Festivalu održanom u Hrvatskoj? Ino dobavljač je po osnovu ugovora izvrsio obavezu i osigurao logo na web stranici Media Festivala, a iste usluge je i fakturisao. Da li prilikom isplate prihoda ino dobavljaču postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku?

Poštovanje. Od rođaka i prijatelja povremeno primam novac kao finansijsku pomoć na devizni račun. Da li sam dužan da platim porez na taj novac, tj. da li se to tretira kao dohodak, pošto su u pitanju uplate od fizičkih lica kao pomoc. Logično mi je da se ne plaća, pošto se ne radi o prihodu

Trosak prodate robe po gotovinskom principu u obrascu 1006,tebela 4 nije u redu.U redu je za obveznike koji su počeli da obavljaju djelatnost od kako je stupio na snagu Zakon,ali za ove što rade duži niz godina po ovom obrascu im umanjuju trosak pr.robe za iznos koji im nikad nije ni priznat(ranije placeni dobavljaci, a

Preduzeće je svom kupcu za robu koja je vraćena izdalo dokument – Povrat kupca, gde su navedeni artilkli koji se vraćaju, kao i iznos bez PDV, iznos PDV i iznos sa PDV. Kupac je potpisan dokument vratio svom dobavljaču, koji je na osnovu toga izvršio umanjenje svog izlaznog PDV-a. Da li je preduzeće – dobavljač,

Poštovani, dobili smo za za firmu račun za porez na nepokretnost, gdje je tržišna vrijednost precijenjena (izuzetno visoka). Molim Vas za savjet, na koji način pobijati procijenjenu tržišnu vrijednost od strane Poreske uprave u Prigovoru? Hvala i pozdrav! Morate u ostavljenom roku (petnaest dana) od dana prijema poreskog računa uputiti prigovor na visinu poreske osnovice, a