Uvođenje odgovarajućih kontrolnih mehanizama nad javnom potrošnjom, među kojima je jedan od najvažnijih- transparentno finansijsko izvještavanje, predstavlja ključni faktor anti-korupcijske borbe u bilo kojem društvu. Javne institucije po svojoj prirodi su pod konstantnom lupom javnosti, odnosno pod stalnim pritiskom za objelodanjivanjem informacija koje se tiču njihovog poslovanja. Netransparentno poslovanje javnih institucija u bilo kojem demokratskom

Jedan od najvećih izazova sa kojima se trenutno zemlje Zapadnog Balkana suočavaju je jačanje vladavine prava i borba protiv korupcije. Provođenja vladavine prava, kao i sama implementacija zakona, se između ostalog realizuje, kroz uspostavljanje i primjenu odgovarajućih kontrolnih mehanizama u društvu. Prema izvorima finansiranja u Republici Srpskoj sve javne institucije se mogu podijeliti na institucije