SARAJEVO – BiH je u julu ostvarila ukupan robni promet sa inostranstvom u vrijednosti od 1,875 milijardi KM, od čega se na izvoz odnosi 638 miliona KM, a na uvoz 1,237 milijardi KM, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Direktor Agencije Zdenko Milinović rekao je danas u Sarajevu da je u ovom mjesecu procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio 51,6 odsto.

U julu najviše se izvozilo u Hrvatsku i to u vrijednosti od 109,5 miliona KM ili 17,2 odsto, Srbiju u vrijednosti od 88,7 miliona KM ili 13,9 odsto, a u zemlje EU 337,4 miliona KM, što je 52,9 odsto od ukupno ostvarenog izvoza.

Kada je riječ o uvozu u sedmom mjesecu ove godine, BiH je najviše uvezla robe iz Hrvatske i to u vrijednosti od 204 miliona KM ili 16,5 odsto, Srbije 125,4 miliona KM ili 10,1 odsto, te iz zemalja EU, odakle je uvezeno robe u vrijednosti od 583,1 milion KM ili 47,1 odsto od ukupno ostvarenog uvoza.

Milinović je istakao da je za prvih sedam mjeseci ostvaren izvoz u vrijednosti od 4,017 milijardi KM, što je za 30,7 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine, dok je uvoz iznosio 7,465 milijardi KM, što je za 5,8 odsto više u odnosu na isti period lani.

“Za prvih sedam mjeseci ove godine procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 53,8 odsto, dok je spoljnotrgovinski robni deficit iznosio 3,448 milijardi KM”, naglasio je direktor Agencije na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, za prvih sedam mjeseci najviše se izvozilo u Njemačku i to u vrijednosti od 606 miliona KM, što je u procentima 15,1 odsto od ukupno ostvarenog izvoza, te u Hrvatsku u vrijednosti od 587 miliona KM, odnosno 14,6 odsto od ukupno ostvarenog izvoza.

“U istom periodu najviše se uvozilo iz Hrvatske i to u vrijednosti od 1,1 milijarde KM, što je u procentima 14,7 odsto od ukupno ostvarenog uvoza i Njemačke u vrijednosti od 792 miliona KM, odnosno 10,6 odsto od ukupno ostvarenog uvoza”, naveo je Milinović.

On je rekao da je za prvih sedam mjeseci najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru obični metali i njihovi proizvodi sa ukupnom vrijednošću od 896 miliona KM, što iznosi 22,3 odsto od ukupnog izvoza, dok je najveće učešće u uvozu ostvareno u sektoru “mineralne supstance”, sa ukupnom vrijednošću od 1, 474 milijarde KM, što iznosi 19,8 odsto od ukupnog uvoza.

Ukupna industrijska proizvodnja u BiH povećana je u junu za tri indeksna poena u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz prošle godine, rekao je direktor Agencije za statistiku BiH .

Milinović je naveo da u odnosu na isti mjesec prethodne godine stopa promjene proizvodnje iznosi minus 4,7 odsto, dok stopa promjene ukupne proizvodnje od januara do jula ove, prema istom periodu 2009. godine iznosi 0,2 odsto.

Prema njegovim riječima, u oblasti “vađenje ruda i kamena” industrijska proizvodnja u BiH smanjena je za 11,4 indeksna poena, u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2009. godine.

“Stopa promjene proizvodnje u odnosu na juli prošle godine je negativna i iznosi minus 19,7 odsto. Stopa promjene ukupne proizvodnje za prvih sedam mjeseci, prema istom periodu 2009. godine iznosi minus 8,6 odsto”, rekao je Milinović.

U oblasti “prerađivačka industrija”, industrijska proizvodnja u BiH povećana je za 13,9 indeksnih poena u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2009. godine, dok stopa promjene proizvodnje u odnosu na juli lani iznosi 1,8 odsto.

“U oblasti `proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom i vodom`, industrijska proizvodnja u BiH smanjena je za 16,8 indeksnih poena u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2009. godine”, rekao je Milinović.

On je naveo da najveću pozitivnu stopu u obimu proizvodnje, odnosno stopu rasta prema istom mjesecu prethodne godine, u iznosu od 21,5 odsto, ima grupa “trajni proizvodi za široku potrošnju”, dok najveću stopu pada u odnosu na isti mjesec prethodne godine od minus 28,8 odsto, ima grupa “kapitalni proizvodi” koja ima i najveću stopu pada kumulativne proizvodnje prema istom periodu 2009. godine, u iznosu od minus 39,9 odsto.

Na evidencijama zavoda za zapošljavanje u BiH u junu se nalazilo 511 806 lica, što je za 0,1 odsto manje nego u maju.

“Ako kao baznu godinu uzmemo 2008. i uporedimo jun ove sa istim mjesecom prošle godine, uočićemo rast nezaposlenosti od 3,9 indeksna poena, ili u apsolutnom iznosu broj lica koja se vode kao nezaposlena povećao se za 19 088″, rekao je Milinović.

Prema njegovim riječima, 185 902 nezaposlenih su visokokvalifikovana i kvalifikovana lica, zatim slijede nekvalifikovana lica – 160 714, a sa srednjom stručnom spremom nezaposleno je 122 262 lica.

Milinović navodi da je najmanje nezaposlenih među licima sa višom stručnom spremom – 7 140, slijede ih osobe sa visokom školskom spremom – 19 632 , uključujući doktore nauka i magistre, što je, kako je rekao, znak da oni lakše dolaze do posla.

On je istakao da je udio ženske populacije u nezaposlenima u junu iznosio 50,3 odsto ili 25 567, među kojima je najviše nekvalifikovanih žena – 83 397.

U BiH broj zaposlenih u junu iznosio je 676 997, što je isto kao i prethodnog mjeseca.

“U poređenju sa junom prošle godine najveći indeks zaposlenja imao je sektor finansijsko posredovanje sa 8,9 indeksnih poena. Slijedi ga sektor prevoz, skladištenje i veze sa 8,5 indeksnih poena, te sektor obrazovanja sa povećanjem od 3,2 indeksna poena”, dodao je Milinović.

Izvor Agencije