SARAJEVO – Iako Bosna i Hercegovina i dalje bilježi rast prihoda od indirektnih poreza, na početku ove godine primjetan je trend pada prihoda od akciza, izvještava Indikator.ba.

Prihodi od indirektnih poreza bili su veći za 5,2% u odnosu na isti period prošle godine, a kada se isključe efekti povećanja namjenske putarine i pripadajućeg PDV-a po osnovu izmjena Zakona o akcizama koje su u primjeni od 1. februara 2018., stopa rasta bila je 3%.

Međutim, priliv sredstava od indirektnih poreza opterećen je padom prihoda od akciza na početku godine.

Nakon rasta prihoda od akciza u januaru 2019, u februaru je došlo do pada prihoda od 4,6%, što je ukupnu naplatu akciza svelo na nivo iz 2018. godine, navodi se u biltenu makrokonomskog odjeljenja Uprave za indirektno oporezivanje.

– Nakon snažnog rasta naplate akciza na duhanske prerađevine u januaru 2019., koji je uključio i efekte uplate razlike akciza nakon povećanja specifične akcize na cigarete i rezani duhan od 1. januara 2019., u februaru je zbog povećanja maloprodajnih cijena cigareta došlo do pada potrošnje, a time i pada prihoda od akciza od 13,8%. Slabija naplata akciza u februaru je imala za posljedicu negativni rast ukupno naplaćenih akciza na duhan od 1,9%, navode iz UIO BiH.

Takođe, s obzirom na činjenicu da je brodska Rafinerija u remontu od polovine januara do daljnjeg dogodio se i pad prometa, a time i naplate akciza i putarine na domaće derivate nafte.

-Imajući to u vidu očekivana je supstitucija domaćih derivata derivatima iz uvoza, navode iz UIO BiH te dodaju da je došlo do naglog smanjivanja naplate domaće akcize na derivate nafte u proteklih pet mjeseci, te značajnog rasta prihoda od akciza na uvezene derivate nafte u strukturi ukupnih akciza. (Indikator.ba)какое покрытие лучше для сковородыкатушка sharkвременнаяпочтана пикникkazan cardioмеждународная курьерская доставка