Garantni fond Republike Srpske trebalo bi da krene sa radom početkom novembra. Trenutno se završava registracija u sudu, a svi ostali prateći poslovi u vezi sa formiranjem fonda su završeni, rekao je v.d. direktora tog fonda Mladen Kovačević.

BANJALUKA – Poreska uprava Republike Srpske u septembru prikupila je 147.207.359 KM, što je za tri odsto više nego u istom mjesecu prošle godine, rečeno je u Poreskoj upravi.

ČELINAC – Vlada RS i rukovodstvo opštine Čelinac prije nekoliko godina podstakli su nekoliko čelinačkih preduzetnika da kupovinom imovine bivšeg preduzeća “Svila” ubrzaju stečaj ovog kolektiva i tako spriječe prodaju imovine u bescjenje.

SARAJEVO – Promet na berzama u BiH tokom ekonomske krize manji je za gotovo 60 odsto, vrijednost akcija značajno je pala, ali je štednja u bankarskom sektoru povećana za 7,7 odsto, izjavio je guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić.

BANJALUKA – Viceguverner Centralne banke BIH Radomir Božić kazao je da kamatne stope komercijalnih banaka ove godine u odnosu na kraj 2009. godine bilježe blagi pad, iako postoje određena odstupanja u odnosu na ovaj trend.

Rezime: Brojanjem kvartala sa pozitivnim stopama rasta, moglo bi se zaključiti da je svetska finansijska i ekonomska kriza uglavnom prošla. Čak i da je tako, ostaju izuzetno teške posledice u finansijskom i realnom sektoru. Te posledice su dobrim delom različite, specifične, za pojedine krupne delove svetske privrede.

Nenaplativi krediti čine 8,7 odsto ukupnih kreditnih plasmana komercijalnih banaka u BiH i njihov rast biće nastavljen do kraja ove godine, kazao je Kemal Kozarić, guverner Centralne banke BiH.

SARAJEVO – Iako je BiH sa Srbijom prije tri mjeseca parafirala protokol o uzajamnom priznavanju certifikata koji prate robu u trgovinskoj razmjeni, sporazum između dvije zemlje kojim bi bila ukinuta većina necarinskih barijera još nije potpisan.

BANJALUKA – Povećana proizvodnja šumskih sortimenata, koja u avgustu ove godine bilježi rast od 22 odsto u odnosu na isti mjesec lani, omogućila je i obimniju proizvodnju namještaja, kojeg je ove godine izvezeno za 90 miliona maraka, rekao je sekretar Udruženja drvoprerađivača u Privrednoj komori RS Lazo Šinik.

BANJALUKA – Analiza Odjeljenja za ekonomsku analizu pri Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, pokazuje da su u Banjaluci, odnosno u RS, posljednjih godina znatno smanjeni troškovi i vrijeme potrebno za pokretanje poslovanja, dobijanje građevinskih dozvola, promet i uknjiženje nepokretnosti, te rješavanje privrednih sporova.